O programie

W 2022 roku zaplanowano wznowienie realizacji Programu. Podobnie jak w latach poprzednich szczepienia będą wykonywane dla dziewcząt z placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 9-18 lat oraz dla dziewcząt w wieku lat 13 z terenu powiatów współpracujących z gminami, które przystąpią do wspólnej realizacji Programu z Województwem Małopolskim.
Szczegółowe informacje zostaną udostępnione po dokonaniu naboru powiatów oraz wyborze w drodze konkursów podmiotów leczniczych – realizatorów szczepień.

W 2015 roku Województwo Małopolskie rozpoczęło realizację Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce, doceniając rolę szczepień ochronnych przeciwko HPV, pozwalających na ochronę zdrowia i życia kobiety w przyszłości poprzez zapobieganie występowaniu raka szyjki macicy. Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego należą do tzw. szczepień zalecanych, to znaczy niefinansowanych ze środków publicznych.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji