O programie

W 2015 roku Województwo Małopolskie rozpoczęło realizację Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce, doceniając rolę szczepień ochronnych przeciwko HPV, pozwalających na ochronę zdrowia i życia kobiety w przyszłości poprzez zapobieganie występowaniu raka szyjki macicy. Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego należą do tzw. szczepień zalecanych, to znaczy niefinansowanych ze środków publicznych.

W 2022 roku kontynuujemy realizację szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w formie zadania z zakresu zdrowia publicznego. Podobnie jak w latach poprzednich szczepimy dziewczęta z placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 9-18 lat oraz dla dziewczęta w wieku lat 13 z terenu powiatów współpracujących z gminami, które przystąpiły do wspólnej realizacji zadania z Województwem Małopolskim.

Do wdrażania zadania w 2022 roku, w Małopolsce przystąpiły następujące powiaty:

  • Powiat Gorlicki,
  • Powiat Krakowski,
  • Powiat Myślenicki,
  • Powiat Olkuski,
  • Powiat Tarnowski,
  • Powiat Wielicki.

Informacje na temat podmiotów leczniczych realizujących szczepienia ochronne w ramach zadania są dostępne bezpośrednio w wymienionych powiatach po rozstrzygnięciu konkursów na wybór realizatorów szczepień.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji