O programie

W 2015 roku Województwo Małopolskie rozpoczęło realizację Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce, doceniając rolę szczepień ochronnych przeciwko HPV, pozwalających na ochronę zdrowia i życia kobiety w przyszłości poprzez zapobieganie występowaniu raka szyjki macicy. W 2022 roku wznowiliśmy realizację szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w formie zadania z zakresu zdrowia publicznego i kontynuujemy w 2023 roku.

W dniu 25 maja 2023 roku zostały opublikowane zalecenia Ministra Zdrowia dotyczące Powszechnego programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Od dnia 1 czerwca 2023 r. powszechnymi szczepieniami, nieodpłatnymi i nieobowiązkowymi objęte są dziewczęta i chłopcy z roczników 2010 i 2011.

Uwaga!

Dziewczęta, które rozpoczęły szczepienie w 2022 r. w ramach zadania realizowanego ze środków finansowych Województwa Małopolskiego oraz powiatów współpracujących z gminami i wymagają zakończenia cyklu szczepień w 2023 roku, otrzymają wymagane szczepienie w bieżącym roku.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji