Multimedia

Kampania edukacyjno-informacyjna w 2023 roku

Spoty i ulotka powstały w związku z realizacją przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom HPV w 2023 roku finansowanych ze środków Województwa Małopolskiego.

Kampania edukacyjno-informacyjna w 2022 roku

Spot i grafiki powstały w związku z realizacją przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom HPV w 2022 roku finansowanych ze środków Województwa Małopolskiego.

Profilaktyka – pierwszy krok do zdrowia bez HPV. Seria edukacyjnych podcastów

Podcasty powstały w związku z realizacją przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom HPV w 2020 roku finansowanych ze środków województwa małopolskiego.

Kampania edukacyjno-informacyjna w 2016 roku

Spot kinowy i radiowy, film edkacyjny oraz Magazyn Medyczny powstały w ramach realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń HVP w Małopolsce w 2016 roku.

Kampania edukacyjno-informacyjna w 2015 roku

Spot internetowy i radiowy, film animowany oraz Magazyn Medyczny powstały w ramach realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń HVP w Małopolsce w 2015 roku.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji