Rak płuca

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Jest przyczyną największej liczby zgonów kobiet i mężczyzn. Rocznie w ostatnich latach jest rozpoznawany u około 16 tys mężczyzn i  6 tys kobiet. Ryzyko zachorowania zależy od czynnego bądź biernego narażenia na rakotwórcze składniki dymu tytoniowego /90% zachorowań/ a także od narażenia na czynniki fizyczne i chemiczne np. metale radioaktywne, gazowe produkty ich rozpadu,  nikiel,  arsen, chrom, azbest, związki węglowodorowe oraz czynników genetycznych. Rokowanie u chorych na raka płuca zależy głównie od pierwotnego zaawansowania choroby.

Objawy ogólne w przebiegu nowotworu płuca to najczęściej: ból stawów, ogólne osłabienie, ubytek masy ciała, podwyższona  temperatura ciała, objawy zakrzepowego zapalenia żył, zaburzenia czucia powierzchownego. Natomiast objawy związane z lokalizacją procesu nowotworowego to kaszel /zwłaszcza zmiana jego charakteru u osób palących/, duszność,  krwioplucie, ból w klatce piersiowej, chrypka, zaburzenia połykania, nawrotowe stany zapalne płuc.

Diagnostyka obejmuje badania obrazowe rtg  klatki piersiowej, badanie tomografii  komputerowej kl. piersiowej z kontrastem, USG,  PET CT, MR, badanie układu kostnego w wybranych sytuacjach, badania laboratoryjne. Ocena patomorfologiczna obejmuje badanie wycinka pobranego w czasie fiberoskopii  bądź badanie cytologiczne wydzieliny oskrzelowej, należy dążyć do uzyskania rozpoznania typu nowotworu oraz wykonać badania molekularne przed ostateczną decyzją o leczeniu systemowym. Diagnostyka patomorfologiczna polega na różnicowaniu raków drobno i niedrobno komórkowych i określeniu ich typu histologicznego, ocenę molekularną, cech neuroendokrynności.

O sposobie postępowania decyduje stopień zaawansowania procesu, ocena patomorfologiczna, wydolność oddechowa i krążeniowa pacjenta a  leczenie powinno być zaplanowane przez zespół wielospecjalistyczny /torakochirurg, radioterapeuta, onkolog kliniczny, radiodiagnosta, patomorfolog.

W leczeniu raków niedrobno komórkowych we wczesnych stopniach zaawansowania odgrywa rolę leczenie chirurgiczne, uzupełnione radioterapią z założenia uzupełniającego, chemioterapią stosowaną przed i pooperacyjnie. W wyższych stopniach zaawansowania skojarzone leczenie radykalne chemio-radioterapią. W stadium uogólnienia leki ukierunkowane molekularnie i chemioterapia  paliatywna, radioterapia paliatywna. W  przypadku raków drobnokomórkowych stosowana jest chemio-radioterapia, bądź samodzielna chemioterapia.

lek. med. Małgorzata Bujak
specjalista w dziedzinie chemioterapii nowotworów i onkologii

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji