Spotkajmy się

Program „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” w swoim zakresie posiada także spotkania edukacyjne, które prowadzone są w formie online.

ZAPRASZAMY zatem na OTWARTE SPOTKANIA EDUKACYJNE podczas, których lekarz specjalista w dziedzinie onkologii wygłosi wykład związany z ogólnie pojętym problemem chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”. Podczas spotkania odbędzie się także instruktaż nauki samobadania piersi i jąder z demonstracją na fantomach.

TERMINY SPOTKAŃ:

18.10.2022                           godz. 13:00
20.10.2022                           godz. 13:00
25.10.2022                           godz. 13:00
27.10.2022                           godz. 13:00

03.11.2022                           godz. 13:00
08.11.2022                           godz. 13:00
10.11.2022                           godz. 13:00
15.11.2022                           godz. 13:00
17.11.2022                           godz. 13:00
22.11.2022                           godz. 14:00

Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy poprzez link, który aktywny będzie w podanych terminach i godzinach (platforma webex).

https://szpitallukaszatarnow.webex.com/meet/przechytrzycraka

Czekamy na Państwa!

Podręczny przewodnik profilaktyczny zawierający instruktaż nauki samobadania piersi i jąder oraz ogólne informacje dotyczące chorób nowotworowych jak i prowadzonego Programu, można pobrać w formie pdf.

Podręczny przewodnik profilaktyczny dla kobiet

Podręczny przewodnik profilaktyczny dla mężczyzn

Na końcu spotkania zaplanowany jest czas aktywnego uczestnictwa poprzez zadawanie pytań specjalistom.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat spotkań edukacyjnych, zadzwoń 7:30 – 14:00 pod numer telefonu 14 6315859.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji