Spotkajmy się

Program „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” w swoim zakresie posiada także spotkania edukacyjne, które przeprowadzone są w formie stacjonarnej i online.

ZAPRASZAMY zatem na OTWARTE SPOTKANIA EDUKACYJNE podczas, których lekarz specjalista w dziedzinie onkologii wygłosi wykład związany z ogólnie pojętym problemem chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”. Podczas spotkania odbędzie się także instruktaż nauki samobadania piersi i jąder z demonstracją na fantomach.

TERMINY SPOTKAŃ:

zostaną podane w późniejszym terminie (planowane są w miesiącach październik – listopad, zarówno w formie stacjonarnej jak i online).

Spotkania online będą prowadzone  poprzez link, aktywny w podanych terminach i godzinach (platforma webex).

https://szpitallukaszatarnow.webex.com/meet/przechytrzycraka

Na koniec każdego spotkania, możliwe będzie zadawanie pytań specjalistom prowadzącym szkolenie.

Chcesz wiedzieć więcej na temat spotkań edukacyjnych? Zadzwoń: 14 631 58 59 (telefon czynny w godzinach 7:30 – 14:00).

Serdecznie zapraszamy!

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji