Diagnostyka obrazowa raka piersi i jej wpływ na poprawę wyleczalności

Badania obrazowe wykonuje się w celu wykrycia raka piersi, określenia jego zaawansowania oraz monitorowania przebiegu leczenia. Precyzyjna diagnostyka wstępna pozwala na wybór optymalnej metody leczenia onkologicznego co prowadzi do uzyskania większego odsetka wyleczenia z choroby.

Do głównych metod obrazowych należą:

  1. Mammografia rentgenowska (MMG) podstawowa metoda obrazowania.
  2. Mammografia cyfrowa pozwala na bardziej precyzyjne obrazowanie zmian podejrzanych.
  3. Tomosynteza (DBT digital breast tomosynthesis). Jest to badanie mammograficzne pozwalające uzyskać warstwowe obrazy piersi ich syntetyczny obraz 2D co zwiększa czułość
    i swoistość mammografii.
  4. Ultrasonografia jest to klasyczny model obrazowania piersi, metoda wspomagana przez badanie dopplerowskie i elastograficzne.
  5. Rezonans magnetyczny po podaniu środka kontrastowego pozwala na precyzyjne określenie charakteru zmiany, jej wielkości, lokalizacji oraz ew. naciekania struktur sąsiednich.
  6. Mammografia ze wzmocnieniem kontrastowym, pozwala uzyskać informacje, których jakość porównywalna jest z badaniem MRI.
  7. Pozytronowa tomografia emisyjna (PET), pozwala określić charakter guza piersi oraz zaawansowanie choroby przed decyzją co do wyboru opcji leczenia.

Mammografię stosuje się w przypadkach klinicznego podejrzenia raka piersi oraz w badaniach przesiewowych. Wykonuje się ją w grupie kobiet powyżej 35 rż. Czułość i swoistość  mammografii wynoszą odpowiednio 52-94% i 75 -98%. Mammografia cyfrowa umożliwia wykonanie obrazów warstwowych piersi co zwiększa czułość i swoistość.

Mammografia ze wzmocnienie kontrastowym (mammografia spektralna) opiera się na obecności w guzie nowotworowym patologicznych naczyń o większej przepuszczalności ściany co pozwala na przejście podanego środka do guza precyzyjne określenie jego charakteru. Elastografia jest metodą uzupełniającą badanie usg i polega na określeniu stopnia odkształcania tkanek poddanych kompresji (tkanki złośliwe są twardsze i bardziej sztywne, mają mniejszą podatność na odkształcanie). Mammografia metodą rezonansu magnetycznego dostarcza informacji o morfologii zmiany oraz cechach czynnościowych. Jest cenną metodą w grupie chorych z gęstą gruczołową budową piersi.Celem wszystkich badań obrazowych jest wykrycie raka piersi w jak najwcześniejszym stadium co jednoznacznie przekłada się na zwiększenie wyleczalności z choroby nowotworowej.

Autor: Lek. med. Maria Srebro-Stańczyk

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji