Niedokrwistość w chorobie nowotworowej
Niedokrwistość w chorobie nowotworowej

Niedokrwistość w chorobie nowotworowej

Niedokrwistość czyli obniżona zdolność przenoszenia tlenu przez krew jest najczęstszą nieprawidłowością hematologiczną stwierdzaną u ponad 50% chorych onkologicznych.


Przyczyny niedokrwistości

1. Niedobory żelaza np. z powodu krwawienia z guza lub po operacji, niedobory kwasu foliowego przy niedożywieniu czy witaminy B12 przy zaburzeniach wchłaniania.

2. Hemoliza czyli nadmierny rozpad erytrocytów.

3. Zahamowanie erytropoezy spowodowane nowotworowym nacieczeniem szpiku kostnego.

Leczenie niedokrwistości jest uzależnione od jej rodzaju oraz szybkości jej powstawania. Znaczenie właściwego rozpoznania i prawidłowego leczenia niedokrwistości u chorych na nowotwór jest integralna częścią prawidłowego leczenia onkologicznego, które zawsze powinno być postępowaniem kompleksowym i obejmować zarówno leczenie choroby nowotworowej, łagodzenie skutków choroby i terapii oraz prawidłowe postępowanie wspomagające.

W przypadku niedokrwistości niedoborowej podstawą leczenia jest wyrównanie niedoborów.

- Niedobór żelaza wyrównujemy preparatami  doustnym lub dożylnie zależnie od głębokości niedoboru.

- Niedobór kwasu foliowego wyrównujemy drogą doustną.

- Niedobór witaminy B12 wyrównujemy drogą domięśniową.

W przypadku konieczności szybkiego wyrównania niedoborów hemoglobiny i poprawienia utlenowania  tkanek przetaczamy masę erytocytarną KKCZ

(koncentrat krwinek czerwonych). Do przetoczenia kwalifikuje się chorych z poziomem hemoglobiny niższym niż 8g/dl.

W przypadku chorych onkologicznych w określonych sytuacjach istnieje możliwość przetoczenia krwinek napromienianych np. przy transplantacjach szpiku kostnego.

Osobnym sposobem leczenia niedokrwistości jest podawanie tzw. czynników stymulujących erytropoezę. Są to białka z grupy rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny czyli czynnika stymulującego erytropoezę w szpiku kostnym.

Niedokrwistość w chorobie nowotworowej jest zazwyczaj jednym z wielu nieprawidłowych objawów, które towarzyszą choremu i mogą pogorszyć jego stan ogólny, obniżyć stopień sprawności, czy nawet w skrajnych przypadkach stanowić zagrożenie życia chorego.

                                                                                  Lek. med. Maria Srebro-Stańczyk

                                                                                  specjalista onkolog, chemioterapeuta

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji