Medycyna niekonwencjonalna w onkologii fakty i mity.

16 Okiem eksperta Medycyna niekonwencjonalna dr M. Srebro 21.11.2019

Medycyna niekonwencjonalna w onkologii fakty i mity.

Medycyna niekonwencjonalna, zwana również alternatywną, odgrywa znaczącą i niestety niepochlebną rolę w leczeniu nowotworów.

Jej propagatorzy często acz niesłusznie nazywają ją leczeniem wspomagającym. Uznaje się, że ok. 50% chorych stosuje jej metody na różnych etapach leczenia. Powoduje to
z jednej strony ograniczoną skuteczność metod konwencjonalnych i często chorzy,
u których metody klasyczne zawodzą sięgają po metody niekonwencjonalne. Klasyczne metody leczenia nowotworów niosą ze sobą szereg objawów ubocznych czy niedogodności związanych z leczeniem, metody niekonwencjonalne natomiast są ich zazwyczaj pozbawione. Dla wielu metod alternatywny leki niekonwencjonalne stanowią źródło dochodów istotnych korzyści materialnych. Tak więc publikacja materiałów promocyjnych, atrakcyjnych ogłoszeń prasowych czy internetowych lub wręcz wydawanie własnych czasopism czy pseudonaukowych publikacji książkowych stanowi źródło dochodów z przyszłej sprzedaży. Uznając metody niekonwencjonalne za alternatywne wobec klasycznego leczenia wielu chorych opóźnia rozpoczęcie prawidłowego leczenia, co jest jednoznaczne z pogorszeniem rokowania a nawet niejednokrotnie uniemożliwia jego skuteczne zastosowanie. Pacjenci z uleczalnym nowotworami, którzy korzystają
z terapii alternatywnych umierają dwukrotnie częściej niż  osoby leczone konwencjonalne. Niekonwencjonalne metody leczenia onkologicznego obejmują techniki i sposoby nieakceptowane lub w niewielkim stopniu uwzględniane przez medycynę opartą na badaniach naukowych. Metody te nie zostały poddane weryfikacji w badaniach  klinicznych i są proponowane poza nurtem akademickim.

Zwracanie się ku metodom niekonwencjonalnym może być w pewnym stopniu zrozumiałe w przypadku chorych gdy zawiodły wszystkie dostępne metody konwencjonalne .szczególnie jednak niebezpieczne są okoliczności, w których stosowanie niekonwencjonalnych metod leczenia raka całkowicie zastępuje postępowanie uznane przez medycynę. Zdarza się że przedstawiciele medycyny alternatywnej wkraczają
w okresie stosowanego leczenia onkologicznego powodując jego opóźnienie  a nawet zaniechanie.

                                                                                  Lek. med. Maria Srebro-Stańczyk

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji