Nowoczesne metody leczenia raka gruczołu piersiowego cz.II

 W rakach in situ bardziej zaawansowanych np. duża wielość guza np. 3-5 cm, mała wielkość piersi, czy brak możliwości uzyskania dobrego efektu kosmetycznego stosowana jest amputacja piersi.

Leczenie uzupełniające w tej grupie chorych w przypadku raków zrazikowych bez czynników ryzyka obejmuje jedynie obserwację w przypadku mastectomii lub radioterapię uzupełniającą w przypadku BCT. W rakach przewodowych w przypadku obecności receptorów hormonalnych proponowana jest hormonoterapia uzupełniająca tamoxifen przez okres 5 lat.

Postępowanie w przypadkach raków naciekających obejmuje zabieg w obrębie piersi oraz regionalnych węzłów chłonnych.

W leczeniu z intencją wyleczenia dopuszczalne są następujące zabiegi:

- amputacja piersi i limfadenectomia pachowa

- amputacja piersi i biopsja węzła wartowniczego

- zabieg oszczędzający i limfadenectomia pachowa

- zabieg oszczędzający i biopsja węzła wartowniczego.

Wybór metody leczenia uzależniony jest od zaawansowania nowotworu i wyników wstępnych badań obrazowych

Jedną z metod postępowania pooperacyjnego w raku piersi jest radioterapia uzupełniająca.

Metoda ta stosowana jest zawsze w przypadku zabiegu oszczędzającego, po mastectomii zaś w przypadku tzw, czynników ryzyka takich jak:

- obecność przerzutów w 4 i więcej węzłach pachowych,

- dodatnie marginesy chirurgiczne,

- wielkość guza pow.5cm,

- cecha T4.

Natomiast uzupełniające leczenie systemowe stanowiące powinno być leczeniem w pełni spersonalizowanym a wybór metody powinien opierać się na analizie wyników badań a głównie na wynikach badań  histopatologicznych.

Leczenie uzupełniające należy rozpocząć do 3 m-cy od zabiegu, optymalnie 2-4 tygodnie od operacji.

Wybór metody leczenia uzupełniającego jest uzależniony od tzw. biologicznych podtypów raka a podtyp biologiczny jest określany na podstawie obecności lub braku receptorów hormonalnych, obecności białka HER2, wzajemnej zależności tych receptorów oraz oczywiście wielkości guza, stanu węzłów chłonnych oraz tzw. dodatkowych czynników ryzyka.

                                                                                  Lek. med. Maria Srebro-Stańczyk

                                                                                  specjalista onkolog, chemioterapeuta

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji