Nowoczesne metody leczenia raka gruczołu piersiowego cz.III

 

Metodą której najbardziej obawiają  się chore jest chemioterapia.

Wskazaniem do jej zastosowania są:

- niska ekspresja receptorów hormonalnych,

- stopień złośliwości G3,

- wysoki indeks proliferacyjny ki67,

- wielkość guza pow 5 cm,

- przerzuty do węzłów chłonnych 4 lub więcej.

Rodzaj oraz ilość cykli chemioterapii jest uzależniona od współistnienia wszystkich czynników ryzyka w materiale histopatologicznym.

Jeśli leczeniem uzupełniającym jest hormonoterapia wybór leku uzależniamy od stanu menopauzalnego chorej. U wszystkich chorych przed menopauzą stosujemy tamoxifen
a po menopauzie tamoxifen lub leki z grupy inhibitorów aromatazy.

Tamoxifen stosujemy 5 lat, kontrolując stan ginekologiczny chorej i parametry wydolności wątroby.

Przeciwwskazaniem do tamoxifenu jest żylny zespół zakrzepowo-zatorowy w wywiadzie
i przerost błony śluzowej macicy.

Leki z grupy inhibitorów aromatazy, pochodne anastrozoli lub letrozoli mogą być stosowane wyłącznie u kobiet w naturalnej menopauzie, po kastracji lub w skojarzeniu
z farmakologiczną ablacją jajników.

W przypadku stosowania inhibitorów konieczna jest densytometria okresowo
i suplementacja preparatów wapnia i vit.D3.

Okres hormonoterapii dotychczas wynosił 5 lat. Aktualnie zalecone jest przedłużanie leczenia hormonalnego do 7 a nawet 10 lat. 

Dodatkową metodą leczenia hormonalnego jest farmakologiczna ablacja jajników za pomocą  leków takich jak zoladex czy reseligo podawanych co 4 tygodnie. Zgodnie
z aktualnymi wytycznymi podajemy je u miesiączkujących chorych przed 35 rż lub
w przypadku przeciwwskazań do leczenia tamoxifenem.

Osobnym lekiem stosowanym w terapii uzupełniającej jest trastuzumab czyli herceptyna. Stosowanie herceptyny u chorych z cechą HER2 zmniejsza dwukrotnie ryzyko nawrotu.

Herceptyna jest przeciwciałem monoklonalnym rozpoznającym receptor HER2 obecny na komórce  nowotworowej. Łącząc się z tym receptorem doprowadza  do zniszczenia  komórki nowotworowej. Leczenie herceptyną określa program terapeutyczny NFZ. Herceptyna stosowana jest zawsze w łączności z chemioterapią w różnych sekwencjach czasowych.

                                                                                  Lek. med. Maria Srebro-Stańczyk

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji