Nowoczesne metody leczenia raka gruczołu piersiowego cz. V

Leczenie uogólnionego raka piersi.

Metody leczenia uogólnionego raka piersi uległy istotnym zmianom na przestrzeni kilku ostatnich lat. Jednak rak piersi z przerzutami pozostaje chorobą nieuleczalną i nadal konieczne są intensywne badania mające na celu identyfikację nowych punktów uchwytu leczenia. Wymienione badania pozwalają na identyfikację zmian w genomie komórek raka piersi co pozwala na określanie kolejnych miejsc uchwytu dla leków  p.nowotworowych. Aktualnie ponad 200 leków znajduje się w fazie badań klinicznych z intencją ich zastosowania w leczeniu onkologicznym. Lekami z którymi wiązane są największe nadzieje w terapiach celowanych związanych z określonym genetycznym lub szlakiem metabolicznym komórki nowotworowej lub obecnością określonego receptora komórkowego są dowitynib, neratynib, veliparib, niraparib, foretynib. Oczywiście leczenie spersonalizowane w uogólnionym raku piersi jest metodą towarzyszącą metodom standardowym (przynajmniej jak do tej pory) i ma poprawiać finalny efekt leczenia.

Wybór metody postępowania w chorobie uogólnionej zależy od liczby, objętości
i lokalizacji zmian nowotworowych, nasilenia dolegliwości związanych
z nowotworem, stanu hormonalnego chore, dynamiki rozwoju zmian nowotworowych, rodzaju wcześniejszego leczenia, stanu menopauzalnego, schorzeń współistniejących
i preferencji chorej.

Leczenie w stadium uogólnienia ma charakter paliatywny a jego głównymi celami jest wydłużenie i poprawa jakości życia oraz zmniejszanie dolegliwości wynikających
z choroby nowotworowej.

Zasadą jest niestosowanie równoczesne chemio i hormonoterapii. Nie ma jednego złotego standardu w leczeniu rozsianego raka piersi. Leczenie to musi być spersonalizowane
i dobrane precyzyjnie na potrzeby określonej chorej. Korzystamy ze wszystkich dostępnych leków zarówno cytostatyków, leków hormonalnych, immunologicznych czy biologicznych. Wybór optymalnej metody leczenia i prawidłowego kojarzenia dostępnych metod zależy od wiedzy i doświadczenia onkologa  prowadzącego.

                                                                              Lek. med. Maria Srebro-Stańczyk

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji