Zapobieganie zachorowaniom i zgonom z powodu nowotworów

Gabinet lekarski, w którym lekarka wyjaśnia coś pacjentce. Pacjentka skupiona jest na przekazywanej informacjiŹródło: freepik, autor:gpointstudio

Obecnie w naszej populacji obserwuje się wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe. Niestety towarzyszy temu wzrost umieralności mimo coraz bardziej efektywnych metod leczenia. Wniosek z tych obserwacji nasuwa się sam: lepiej w ogóle nie zachorować. Europejski Kodeks Walki z Rakiem (EKWR) wskazuje na proste metody profilaktyki pierwotnej poprzez eliminację czynników ryzyka wynikających z naszego stylu życia oraz profilaktyki wtórnej polegającej na znajomości wczesnych objawów nowotworów i poddaniu się badaniom przesiewowym.

W Polsce należą do nich:

- mammografia - przeprowadzana co 2 lata u kobiet między 50-69 rokiem życia,

- badania cytologiczne - powtarzane co 3 lata u kobiet między 25-59 rokiem życia

- kolonoskopia, wykonana, co najmniej raz w życiu między 50-65 rokiem życia.

Zaleca się także wykonanie badania PSA w surowicy u mężczyzn.

Należy pamiętać, że istotnymi czynnikami wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe są zaawansowany wiek oraz niezdrowy styl życia (nieprawidłowe odżywianie, mała aktywność fizyczna, picie alkoholu i palenie tytoniu oraz nie stosowanie odpowiednich filtrów przeciwsłonecznych). Do ukończenia 60-65 lat ryzyko zachorowania na raka wzrasta 10-krotnie wraz z ukończeniem każdej dekady życia, a po 65 roku, co setna osoba zachoruje na nowotwór w ciągu roku. Wg danych statystycznych z 2016 roku (J. A. Didkowska, COI – Warszawa) nowotwory są przyczyną 1/3 przedwczesnych zgonów mężczyzn przed 65 rokiem życia i 1/3 młodych kobiet (20-44 lat).

Obecnie najczęściej diagnozowanymi nowotworami są rak piersi u kobiet, a u mężczyzn rak gruczołu krokowego. Natomiast najczęstszą przyczyną zgonów zarówno mężczyzn jak i kobiet jest rak płuca, na drugim miejscu u obu płci znajduje się rak jelita grubego. Zgodnie z zaleceniami EKWR poprzez eliminację znanych czynników ryzyka można zapobiec rozwojowi prawie połowie nowotworów. W nowotworach głowy i szyi za istotne czynniki ryzyka uważa się palenie tytoniu oraz picie alkoholu. Ostatnio podkreśla się także rolę zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - tego samego, który jest odpowiedzialny nie tylko za zachorowanie na raka szyjki macicy, ale także na raka prącia - w rozwoju raka jamy ustnej i gardła. Obecnie najskuteczniejszą metodą ograniczenia zachorowalności na raka szyjki macicy jest szczepienie młodych dziewcząt i chłopców przeciwko HPV (mężczyźni również są nosicielami wirusa i mogą zakazić nim kobiety).

W profilaktyce raka żołądka i jelita grubego znaczenie ma metoda konserwacji produktów spożywczych i rodzaj spożywanych pokarmów. Zalecana jest eliminacja wędzenia czy peklowania mięsa na korzyść chłodzenia, co zmniejszy ryzyko wystąpienia raka żołądka. Natomiast eliminacja tłustego oraz czerwonego mięsa na korzyść wysokoresztkowych warzyw i owoców stanowi element profilaktyki raka jelita grubego.

Typowym nowotworem tytoniozależnym jest rak płuca, który w 80% przypadków związany jest z paleniem tytoniu. Nierozerwalnie z nałogiem palenia związane są: rak krtani, języka, jamy ustnej i wargi dolnej a nawet rak przełyku!  Do grupy nowotworów należą również rak nerki i pęcherza moczowego – palenie tytoniu zwiększa o połowę ryzyko zachorowania.

Powszechnie znany jest fakt, że im wcześniej rozpozna się nowotwór i podejmie odpowiednie leczenie, tym większa jest szansa całkowitego wyleczenia. Dlatego tak ważny jest udział w programach edukacyjnych i świadomość najwcześniejszych objawów nowotworu. Należą tu zwłaszcza krwawienia z naturalnych otworów ciała czy zaburzenia pracy narządów. Nie powinno się także lekceważyć nieuzasadnionego spadku masy ciała, stanów podgorączkowych czy osłabienia bez wyraźniej przyczyny. W takich przypadkach wskazana jest zawsze wizyta u lekarza.

                                                                       Prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski

                                                                       specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej

                                                                       i torakochirurgii

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji