Badania profilaktyczne zwiększają Twoje szanse

Nowotwór złośliwy powstaje w naszym własnym organizmie na podłożu naszych własnych komórek i narządów. Prawidłowo funkcjonujące komórki i narządy zmieniają swoją funkcję i przekształcając się tworzą z czasem nowotwór złośliwy.


Aby doszło do przemiany nowotworowej musi zaistnieć kilka czynników zwanych kancerogenami. W wyniku przekształcenia komórki prawidłowej w nowotworową dochodzi do uzyskania przez nowotwór pełnej autonomii w stosunku do procesów regulacyjnych organizmu.

Komórki nowotworowe oraz ich komórki potomne nabywają cech coraz większej złośliwości, mogą naciekać zdrowe tkanki, naczynia krwionośne i limfatyczne tworząc przerzuty odległe. W początkowej fazie rozwoju nowotwór przebiega bezobjawowo jednak z czasem mogą pojawiać się niepokojące objawy ze strony naszego organizmu, które mogą sygnalizować rozwijający się nowotwór.

Wyleczenie z nowotworu złośliwego zależy od wielu czynników jednak najważniejszym z nich jest moment rozpoznania nowotworu i jego zaawansowanie w momencie rozpoczęcia leczenia.

Istnieje szereg objawów, które powinny nas zaniepokoić na tyle, że zgłosimy się z nimi do lekarza. Chociaż wczesne objawy nowotworu często są niecharakterystyczne to staranna obserwacja naszego organizmu pozwoli na wychwycenie nieprawidłowości, które mogą świadczyć o rozwijającym się nowotworze.

Istnieje kilka podstawowych metod leczenia nowotworów złośliwych: chirurgia, chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia i leczenie celowane.
Większość nowotworów złośliwych leczymy kojarząc te metody. Pomimo coraz większego postępu w leczeniu nowotworów i pomimo pojawiania się coraz nowocześniejszych generacji leków i metod terapeutycznych wyleczenie nowotworu złośliwego w znacznej części zależy od nas samych. Tylko wcześnie wykryty nowotwór złośliwy pomaga w radykalnym wyleczeniu z choroby.

Objawy które powinny nas zaniepokoić to:
1. Pojawienie się niebolesnego, stale powiększającego się guza lub niegojącego się owrzodzenia skóry.
2. Zmiana zabarwienia i kształtu znamienia (także jego zabarwienie), wypadanie z niego włosów, swędzenie, czy pojawienie się guzka lub owrzodzenia w jego obrębie.
3. Zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu narządów, np. kaszel, zmiana rytmu wypróżnień, trudności w połykaniu czy oddawaniu moczu.
4. Krwawienie z naturalnych otworów ciała m.in. krwioplucie, krew w stolcu i moczu, krwawienia międzymiesiączkowe czy pomenopauzalne.
5. Nieuzasadniony spadek masy ciała, osłabienie czy anemizacja.

Im szybsza wizyta u lekarza rodzinnego lub w przychodni onkologicznej tym większa szansa na zdiagnozowanie i wyleczenie nowotworu złośliwego.Jeśli nie obserwujesz u siebie niepokojących objawów – skorzystaj z możliwości bezpłatnych badań przesiewowych.

Maria Srebro

Program zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji