Jakość życia w onkologii

Za sukces w terapii onkologicznej uznać należy przedłużenie życia przy jednoczesnym utrzymaniu jego jakości. Korzyści wynikające z leczenia nowotworów złośliwych bywają czasami trudne do zdefiniowana za względu na częstość pojawiania się niepożądanych objawów wpływających na jakość życia.

Za dobrą jakość życia uważamy zdolność do równoczesnego, zadowalającego funkcjonowania w czterech dziedzinach:

-socjalnej
-psychicznej i duchowej
-zawodowej
-fizycznej

Definicja ta jest ściśle związana z poczuciem dobrostanu chorego. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia chorego na nowotwór jest problem porozumiewania się z otoczeniem.

Podstawowym warunkiem pozwalającym choremu na decydowanie o swojej przyszłości jest wiedza o chorobie, jej stopniu zaawansowania implantowanym leczeniu.
Ma to szczególne znaczenia w zaawansowanych stadiach nowotworu, gdy leczenie jest mało skuteczne, a jakość życia nabiera dla chorego szczególnego znaczenia.

W kompleksowej opiece nad chorym onkologicznym należy brać pod uwagę zarówno wiedzę medyczną dotyczącą metod terapii, ale należy sposób postępowania zindywidualizować w taki sposób, aby spełnić wszystkie oczekiwania chorego dotyczące wszystkich sfer jego życia.

Lek. med. Maria Srebro - Stańczyk

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji