Zespoły paranowotworowe

Z powodu niejasnego ich charakteru może dojść do utrudnionego ich rozpoznania. Obecność objawów paranowotworowych może świadczyć o niekorzystnym rokowaniu w przypadku choroby nowotworowej i powinno stanowić wskazanie do przeprowadzenia diagnostyki onkologicznej.

Zespoły paranowotoworowe mogą być podzielone na kilka grup:

1. endokrynologiczne lub metaboliczne,
2. hematologiczne,
3. neurologiczne,
4. nefrologiczne,
5. dermatologiczne,
6. reumatologiczne,
7. ogólnoustrojowe,

Niezależnie od medycznej klasyfikacji należy zawsze zwrócić uwagę na sygnały przekazywane nam przez własny organizm. Zazwyczaj są to objawy niecharakterystyczne jednak ich analiza pozwoli nam wczesną diagnostykę .

Do objawów na które należy zwrócić uwagę zaliczamy:

- ogólne osłabienie brak łaknienia,
- osłabienie siły mięśniowej,
- nieustępujące po leczeniu zmiany skórne,
- poty nocne,
- gorączka o nieustalonej przyczynie,
- spadek masy ciała o nieustalonej przyczynie,
- zwiększona potliwość,
- ból głowy, powtarzający się coraz częściej, nasilający się,
- ogólne osłabienie, senność,
- wszystkie nietypowe objawy, które wcześniej nie występowały, nie ustępują po zastosowanym leczeniu objawowym lub nawracają w krótkim czasie po ich ustąpieniu.

Nie każdy opisanych objawów świadczy o rozwijającej się chorobie nowotworowej, jednak każdy świadczy o konieczności diagnostyki onkologicznej.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji