Psychoonkologia

W większości ośrodków onkologicznych w Polsce dostępna jest możliwość kontaktu z psychologiem i psychiatrą

Zdjęcie: Pexels zrobione przez Tara Winstead

Choroba nowotworowa wywołuje poczucie lęku i bezradności wobec cierpienia i postępującej destrukcji. Przewlekłe choroby o niepewnym rokowaniu stanowią poważne wyzwanie pod względem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, rodzinnym, społecznym i duchowym, jak również materialnym. Długi czas trwania choroby, trudne leczenie, remisje i zaostrzenia choroby oraz ciągłą niepewność dalszego, losu powodują uczucie przewlekłego stresu który z biegiem czasu może przekształcić się w depresję niejednokrotnie o ciężkim przebiegu. Objawy, które wskazują, że stres jest nadmierny i przekracza możliwości adaptacyjne mogą stanowić wskazanie do interwencji psychoonkologicznej:

 • poczucie przytłoczenia wywołujące panikę,
 • poczucie uogólnionego lęku,
 • odczuwanie dużego smutku,który daje wrażenie braku możliwości ukończenia leczenia,
 • podwyższony poziom irytacji i złości,
 • poczucie niemożności poradzenia sobie z bólem,
 • trudności w podejmowaniu decyzji,
 • odczuwanie beznadziei, zastanawianie się nad sensem życia,
 • utrata apetytu,
 • trudności w relacjach interpersonalnych,
 • kwestionowanie wiary i przekonań religijnych.

W przypadku braku pomocy specjalistycznej przy współistnieniu w objawów możemy u chorego onkologicznego zdiagnozować objawy depresji. Rozpoznanie epizodu depresji wymaga stwierdzenia co najmniej dwóch z wymienionych objawów:

 1. Obniżony nastrój utrzymujący się przez większą część dnia.
 2. Zmniejszenie aktywności fizycznej lub spowolnienie psychoruchowe.
 3. Utrata zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności.

Dodatkowo muszą być obecne co najmniej dwie inne cechy:

 • osłabienie koncentracji,
 • niska samoocena,
 • poczucie winy i małej wartości,
 • pesymistyczne postrzeganie przyszłości,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia łaknienia,
 • lęk.

W większości ośrodków onkologicznych w Polsce (w tym również w Tarnowskim Ośrodku Onkologicznym) istnieje możliwość kontaktu z psychologiem i psychiatrą.

 

Lek. med. Maria Srebro-Stańczyk

 

Programy profilaktyczne