Dla kogo

Szczepienia przeznaczone są dla:

  • dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat (w tym kończących w danym roku kalendarzowym 18 lat), w tym w pierwszej kolejności dzieci w wieku 0-5 lat oraz młodzieży w wieku 14-18 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych, żłobków / klubów dziecięcych,
  • dzieci do 2 lat (w tym kończących w danym roku kalendarzowym 2 lata) z terenu powiatów współpracujących z gminami, które przystąpiły w 2023 roku do wspólnej realizacji Programu z Województwem Małopolskim.

Do wdrażania Programu w 2023 roku, w Małopolsce przystąpiły następujące powiaty i miasta na prawach powiatu:

  • Miasto Kraków,
  • Miasto Tarnów,
  • Powiat Myślenicki,
  • Powiat Nowotarski,
  • Powiat Tarnowski,
  • Powiat Wielicki.

Informacje na temat podmiotów leczniczych realizujących szczepienia ochronne w ramach Programu będą dostępne bezpośrednio w wymienionych powiatach / miastach na prawach powiatów po rozstrzygnięciu przez nie konkursów na wybór realizatorów szczepień.

Realizatorem szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wyniku ogłoszonego konkursu został wybrany Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji