Dla kogo

Szczepienia przeznaczone są dla dzieci do 2 lat (w tym kończących w danym roku kalendarzowym 2 lata) z terenu powiatów współpracujących z gminami, które przystąpiły w 2024 roku do wspólnej realizacji Programu z Województwem Małopolskim.

Do wdrażania Programu w 2024 roku, w Małopolsce przystąpiły następujące powiaty:

  • Powiat Krakowski,
  • Powiat Myślenicki,
  • Powiat Nowotarski,
  • Powiat Tarnowski,
  • Powiat Wielicki.

Informacje na temat podmiotów leczniczych realizujących szczepienia ochronne w ramach Programu będą dostępne bezpośrednio w wymienionych powiatach po rozstrzygnięciu przez nie konkursów na wybór realizatorów szczepień.

Szczepienia będą realizowane nieodpłatne w okresie trwania Programu.

Liczba dawek oraz termin podania jest ustalany indywidualnie zgodnie z potrzebami dziecka (szczepienie lub doszczepianie) w oparciu o Charakterystykę produktu leczniczego, przez lekarza kwalifikującego w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych, wybranym w drodze konkursu przez powiat.

Jednocześnie Województwo Małopolskie w ramach Programu, realizuje szczepienia dla dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat (w tym kończących w danym roku kalendarzowym 18 lat), w tym w pierwszej kolejności dzieci w wieku 0-5 lat oraz młodzieży w wieku 14-18 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych, żłobków / klubów dziecięcych.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji