O programie

W 2022 roku będziemy kontynuować realizację Programu wspólnie z powiatami współpracującymi z gminami, które przystąpią do wspólnego wdrażania wraz z Województwem Małopolskim.
Szczegółowe informacje zostaną udostępnione po dokonaniu naboru powiatów oraz wyborze w drodze konkursów podmiotów leczniczych – realizatorów szczepień.

Bezpieczni bo zaszczepieni – to zadanie, w ramach którego rozpoczęliśmy w 2021 roku realizację Programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027. Program został opracowany z inicjatywy i środków finansowych Województwa Małopolskiego oraz uzyskał opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji