O programie

Bezpieczni bo zaszczepieni – to zadanie, w ramach którego rozpoczęliśmy w 2021 roku realizację Programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027. Program został opracowany z inicjatywy i środków finansowych Województwa Małopolskiego oraz uzyskał opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W 2022 roku kontynuujemy realizację Programu wspólnie z powiatami współpracującymi z gminami, które przystąpiły do jego wdrażania wraz z Województwem Małopolskim oraz szczepimy dzieci i młodzież w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i żłobkach klubach / dziecięcych.

Do wdrażania Programu w 2022 roku, w Małopolsce przystąpiły następujące powiaty i miasta na prawach powiatu:

  • Miasto Kraków,
  • Miasto Tarnów,
  • Powiat Krakowski,
  • Powiat Myślenicki,
  • Powiat Nowotarski,
  • Powiat Tarnowski,
  • Powiat Wielicki.

Informacje na temat podmiotów leczniczych realizujących szczepienia ochronne w ramach Programu są dostępne bezpośrednio w wymienionych powiatach / miastach na prawach powiatów po rozstrzygnięciu konkursów na wybór realizatorów szczepień.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji