Podstawy Psychoonkologii

Podstawy psychoonkologii

Zdjęcie: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Choroby nowotworowe wywołują uczucie lęku i bezradności wobec cierpienia i postępującej destrukcji. Przewlekle choroby o niepewnym rokowaniu stanowią poważne wyzwanie pod względem fizycznym, emocjonalnym, rodzinnym, społecznym, duchowym i materialnym. Zmienność i nasilenie stanów emocjonalnych  wynikających z przeżyć związanych z niepewnością dalszego losu oznacza dla chorych i osób bliskich ekstremalne obciążenie psychiczne. Długi czas trwania choroby, trudne leczenie, okresy remisji i zaostrzenia choroby oraz ciągła niepewność dalszego losu powodują uczucie silnego dystresu (silny i przewlekły stres psychologiczny). Emocje związane z dystresem mogą przybierać na intensywności od strachu przed nową sytuacją do paraliżujących stanów depresji, paniki, izolacji społecznej i kryzysu duchowego. Wskazaniem do interwencji psychoonkologicznej są:

 • poczucie przytłoczenia wywołujące panikę,
 • poczucie ogólnego lęku,
 • odczuwanie dużego smutku,
 • wysoki poziom irytacji i złości,
 • poczucie niemożności poradzenia sobie z objawami ubocznymi leczenia,
 • zaburzenie procesów myślenia,
 • odczuwanie beznadziei, zastanawianie się na sensem życia.

Jednym z najważniejszych czynników radzenia sobie ze stresem stanowi przekonanie o własnej skuteczności i wartości. Im wyższe jest ich poczucie tym pacjent silniej angażuje się w podjęte działania zaradcze. Poczucie „wpływu na chorobę” obniża napięcie emocjonalne pacjenta, zmniejsza stres zwiększa gotowość do podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji. Rozmowa edukacyjna (mechanizm oddziaływania psychologicznego i medycznego) w celu wykreowania u pacjenta pozytywnego a przynajmniej neutralnego spojrzenia na swoją sytuację zdrowotną i wynikające z niej następstwa, tj:

 • przekazanie rzetelnej wiedzy na temat choroby, jej zaawansowania, planu leczenia, taktyki postępowania,
 • mobilizowanie do aktywnego udziału w leczeniu,
 • wzmocnienie przekonania o konieczności leczenia,
 • kierowanie chorych do grup wsparcia,
 • budowanie i wzmacnianie poczucia realnego wpływu chorych na proces leczenia i otaczającą rzeczywistość

W cięższych przypadkach, nie poddających się działaniom psychoonkologii konieczna może być interwencja psychiatry z włączeniem leków uspokajających i antydepresyjnych.

 

Lek. med. Maria Srebro-Stańczyk

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji