Podstawy Psychoonkologii

Choroby nowotworowe wywołują uczucie lęku i bezradności wobec cierpienia
i postępującej destrukcji. Przewlekle choroby o niepewnym rokowaniu stanowią poważne wyzwanie pod względem fizycznym, emocjonalnym, rodzinnym, społecznym, duchowym i materialnym.

Zmienność i nasilenie stanów emocjonalnych  wynikających z przeżyć związanych
z niepewnością dalszego losu oznacza dla chorych i osób bliskich ekstremalne obciążenie psychiczne.

Długi czas trwania choroby, trudne leczenie, okresy remisji i zaostrzenia choroby oraz ciągła niepewność dalszego losu powodują uczucie silnego dystresu (silny i przewlekły stres psychologiczny). Emocje związane z dystresem mogą przybierać na intensywności od strachu przed nową sytuacją do paraliżujących stanów depresji, paniki, izolacji społecznej i kryzysu duchowego.

Wskazaniem do interwencji psychoonkologicznej są:

- poczucie przytłoczenia wywołujące panikę,

- poczucie ogólnego lęku,

- odczuwanie dużego smutku,

- wysoki poziom irytacji i złości,

- poczucie niemożności poradzenia sobie z objawami ubocznymi leczenia,

- zaburzenie procesów myślenia,

- odczuwanie beznadziei, zastanawianie się na sensem życia.

Jednym z najważniejszych czynników radzenia sobie ze stresem stanowi przekonanie o własnej skuteczności i wartości. Im wyższe jest ich poczucie tym pacjent silniej angażuje się w podjęte działania zaradcze.

Poczucie „wpływu na chorobę” obniża napięcie emocjonalne pacjenta, zmniejsza stres zwiększa gotowość do podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji.

Rozmowa edukacyjna: mechanizm oddziaływania psychologicznego i medycznego
w celu wykreowania u pacjenta pozytywnego a przynajmniej neutralnego spojrzenia na swoją sytuację zdrowotną i wynikające z niej następstwa,

- przekazanie rzetelnej wiedzy na temat choroby, jej zaawansowania, planu leczenia, taktyki postępowania

- mobilizowanie do aktywnego udziału w leczeniu

- wzmocnienie przekonania o konieczności leczenia

- kierowanie chorych do grup wsparcia

- budowanie i wzmacnianie poczucia realnego wpływu chorych na proces leczenia
i otaczającą rzeczywistość

W cięższych przypadkach, nie poddających się działaniom psychoonkologii konieczna może być interwencja psychiatry z włączeniem leków uspokajających
i antydepresyjnych.

Lek. med. Maria Srebro-Stańczyk

Grafika: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji