Nowotwory u kobiet w ciąży - Okiem Eksperta

Nowotwory rozwijające się u kobiet w ciąży stanowią poważny problem kliniczny dla matki i płodu. Od połowy ubiegłego stulecia diagnozowane są one coraz częściej, co wiąże się z jednej strony ze zwiększającą się zachorowalnością całej populacji a z drugiej z coraz większą liczbą kobiet podejmujących decyzję o późniejszym macierzyństwie. Obecnie nowotwór złośliwy rozpoznaje się u około 0,1 % ciężarnych. Do najczęstszych nowotworów diagnozowanych w czasie ciąży należą raki szyjki macicy, czerniaki i chłoniaki. Nieco rzadziej wykrywane są raki jajnika, jelita grubego, płuca oraz białaczki. Problemy kliniczne obejmują zarówno diagnostykę jak i leczenie onkologiczne.

Badania obrazowe wiążą się często z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykorzystywanego podczas badania rentgenowskiego (RTG) czy tomografii komputerowej (TK), a także z wykorzystywaniem izotopów promieniotwórczych podczas scyntygrafii i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Dowiedziono, że nawet małe dawki promieniowania mogą uszkadzać płód powodując jego wady rozwojowe czy wywoływać nowotwory złośliwe.

Z drugiej strony leczenie onkologiczne w samym założeniu skierowane jest na niszczenie komórek nowotworowych, z których najbardziej wrażliwe są komórki w fazie podziałów i dobrze utlenowane, jakich nie brakuje w rozwijającym się płodzie. Dotyczy to zwłaszcza radioterapii i chemioterapii. Nowoczesne metody leczenia ukierunkowanego molekularnie i biologicznie nie są bezpieczne również dla ciężarnych. Wydaje się, że obecnie nadal najbezpieczniejszą metodą pozostaje chirurgia. Jednak procedury związane ze znieczuleniem ogólnym, samą operacją i jej możliwymi powikłaniami zwiększają ryzyko zarówno dla ciężarnej jak i płodu.

Onkolodzy są w pełni świadomi, że odkładanie diagnostyki i opóźnianie leczenia kobiety w ciąży do terminu rozwiązania stwarza czas dla rozwoju nieleczonego nowotworu. Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa dla matki i płodu zawsze wybiera się najmniej obciążające metody obrazowe, do których należy USG i rezonans magnetyczny. Metody związane z promieniowaniem np. tomografia komputerowa, PET-CT czy scyntygrafia nie są rutynowo stosowane. Spośród badań rentgenowskich dopuszczalne są RTG klatki piersiowej i mammografia. W czasie zdjęć kostnych kończyn stosuje się osłony przeciw promieniowaniu.

Operacje laparoskopowe powinny być wykonywane do ok. 24-26 tygodnia ciąży. W pierwszym trymestrze ciąży ryzyko poronienia lub uszkodzenia płodu jest największe, natomiast w 2 i 3 trymestrze operacje mogą już być bezpiecznie przeprowadzane, ale jeśli sytuacja kliniczna na to pozwala, lepiej ją przeprowadzić po porodzie.

Radioterapia, ze względu na jej udowodnione działanie karcinogenne (rakotwórcze) i teratogenne (powodujące wady w rozwoju płodu) powinna być stosowana jedynie w szczególnych sytuacjach klinicznych z zachowaniem najwyższych środków ostrożności: indywidualne osłony i monitorowanie dawki dochodzącej do macicy.

Leczenie systemowe także ma udokumentowaną teratogenność. Jednak odpowiednio dobrana chemioterapia w 2 i 3 trymestrze ciąży jest obecnie dopuszczalna i nie musi wiązać się z większym ryzykiem poronienia czy zaburzeń rozwojowych dziecka. Najwięcej uszkodzeń płodu występuje w okresie embrio- i organogenezy (okresy, w których następuje rozwój zarodkowy i tworzenie zawiązków narządów), co uzasadnia rezygnację z podawania chemioterapii w pierwszym trymestrze ciąży.

Reasumując: ciąża nie stanowi przeciwwskazania do diagnostyki obrazowej i leczenia onkologicznego pod warunkiem stosowania przez doświadczony zespół metod bezpiecznych dla matki i płodu.

 

                                                                       Prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski

                                                                       specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej

                                                                       i torakochirurgii

 Zdjęcie, źródło: Freepik

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji