Psychoonkologia

Długi czas trwania choroby, trudne leczenie, remisje i zaostrzenia choroby oraz ciągłą niepewność dalszego, losu powodują uczucie przewlekłego stresu który z biegiem czasu może przekształcić się w depresję niejednokrotnie o ciężkim przebiegu.

Objawy, które wskazują, że stres jest nadmierny i przekracza możliwości adaptacyjne mogą stanowić wskazanie do interwencji psychoonkologicznej:

- poczucie przytłoczenia wywołujące panikę
- poczucie uogólnionego lęku
- odczuwanie dużego smutku,który daje wrażenie braku możliwości ukończenia leczenia
- podwyższony poziom irytacji i złości
- poczucie niemożności poradzenia sobie z bólem
- trudności w podejmowaniu decyzji
- odczuwanie beznadziei, zastanawianie się nad sensem życia
- utrata apetytu
- trudności w relacjach interpersonalnych
- kwestionowanie wiary i przekonań religijnych

W przypadku braku pomocy specjalistycznej przy współistnieniu w objawów możemy u chorego onkologicznego zdiagnozować objawy depresji.
Rozpoznanie epizodu depresji wymaga stwierdzenia co najmniej dwóch z wymienionych objawów:

- obniżony nastrój utrzymujący się przez większą część dnia
- zmniejszenie aktywności fizycznej lub spowolnienie psychoruchowe
- utrata zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności

Dodatkowo muszą być obecne co najmniej dwie inne cechy:

- osłabienie koncentracji
- niska samoocena
- poczucie winy i małej wartości
- pesymistyczne postrzeganie przyszłości
- zaburzenia snu
- zaburzenia łaknienia
- lęk

W większości ośrodków onkologicznych w Polsce (w tym również w Tarnowskim Ośrodku Onkologicznym) istnieje możliwość kontaktu z psychologiem i psychiatrą.

Lek. med. Maria Srebro - Stańczyk

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji