Adresaci

Adresatami Zadania są uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

W roku szkolnym 2022/2023 Zadanie jest realizowane w ośmiu szkołach podstawowych:

 1. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie 
  al. E. Dembowskiego 12, 30-540 Kraków

 2. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Batorego w Krakowie 
  ul. S. Konarskiego 2, 30-049 Kraków

 3. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie 
  ul. Mazowiecka 70, 30-019 Kraków

 4. Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
  ul. F. Weigla 2, 30-898 Kraków

 5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach
  ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce

 6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
  ul. S. Pardyaka 26, 32-400 Myślenice

 7. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie
  Łapanów 195, 32-740 Łapanów

 8. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich
  Węgrzce Wielkie 190, 32-002 Węgrzce Wielkie

W roku szkolnym 2021/2022 Zadanie było realizowane pilotażowo w sześciu szkołach podstawowych z terenu Subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny:

 1. Szkoła Podstawowa nr 31 im. dr. Henryka Jordana w Krakowie 
  Ul. B. Prusa 18, 30-117 Kraków

 2. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie 
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków

 3. Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie
  ul. M. B. Wysłouchów 28, 30-611 Kraków

 4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
  ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice

 5. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
  ul. św. Floriana nr 75, 32-051 Krzęcin

 6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie im. Kazimierza Wielkiego
  ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji