O programie

"Ty decydujesz jak reagujesz"
wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim
Ty decydujesz logo 2022
W roku szkolnym 2022/2023 zadanie pn.: "Ty decydujesz jak reagujesz" - wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży będzie realizowane w 8 szkołach podstawowych na terenie województwa małopolskiego przez Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.


W roku szkolnym 2021/2022 zadanie pn.: "Ty decydujesz jak reagujesz" - Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży było pilotażowo realizowane przez Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

W zadaniu wzięło udział sześć szkół podstawowych z terenu Krakowa, Niepołomic, Skawiny i Krzęcina (gmina Skawina). W każdej ze szkół wybrano trzy klasy, w których realizowany był cykl warsztatów dla uczniów i ich nauczycieli w trzech grupach (klasy 1-3, 4-6 i 7-8). Podczas warsztatów zastosowano elementy wsparcia i pomocy poprzez działania profilaktyczne i terapeutyczne, a także promowania zdrowia psychicznego i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach w młodzieżowej grupie rówieśniczej i rodzinnej, w tym nabywania umiejętności przeciwstawiania się negatywnym wpływom i unikania potencjalnych zagrożeń.  Opracowane zostały również artykuły oraz filmy edukacyjne przybliżające tematykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2021/2022 interwencją zostało objętych 387 uczniów, 160 nauczycieli i 204 rodziców/opiekunów oraz przeprowadzono 115 warsztatów dla uczniów, 56 warsztatów dla nauczycieli i 24 spotkania dla rodziców uczniów.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji