Obowiązek stosowania maseczek ochronnych

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.  Osoby przebywające w przestrzeni publicznej bez zakrytej twarzy (nosa i ust) będą mogły zostać ukarane mandatem w wysokości 500 zł i/lub karą administracyjną od 5 000 – 30 000 zł.

Zasady korzystania z maseczek

Bez względu na rodzaj maseczki (jednorazowa lub wielokrotnego użytku) przed jej założeniem należy dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce. Najpierw zakładamy maseczkę na twarz, wiążemy troczki z tyłu głowy lub zakładamy je za uszy, następnie staramy się dopasować materiał do kształtu twarzy – starannie zakrywamy nos i usta. W przypadku, gdy nosimy okulary, zakładamy je na ubraną na twarz maseczkę. Dzięki temu w momencie wydychania powietrza okulary nie będą parować.

W trakcie korzystania z maseczki staramy się nie dotykać twarzy, a co za tym idzie jej samej. W momencie, kiedy czujemy, że jest już wilgotna – wymieniamy ją na nową. Zdejmując ją chwytamy ostrożnie za jej troczki lub wiązania. Jednorazowe maseczki wrzucamy do zamykanego kosza i dokładnie myjemy ręce. Natomiast maseczki wielokrotnego użytku wkładamy do woreczka foliowego i szczelnie zawiązujemy. W domu pierzemy je w minimum 600C przez 45 minut, najlepiej osobno – nie z codziennym praniem. Następnie warto je wyprasować lub spryskać płynem dezynfekującym. Po wyschnięciu maseczka nadaje się do powtórnego użytku.

Kto nie będzie musiał nosić maseczki ochronnej?

Zgodnie z przedstawionym projektem rozporządzenia ze stosowania maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej zwolnione będą:

  • dzieci poniżej 4 roku życia,
  • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
  • osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów. To oznacza, że osoby sprzątające, wykonujące czynności naprawcze są wyłączone z obowiązku zakrywania ust i nosa.
  • kierujący środkiem publicznego transportu zbiorowego.
  • duchowni sprawujący kult religijny, w tym wykonujący czynności lub obrzędy religijne, podczas ich sprawowania.
  • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Gdzie należy stosować maseczki?

Przepisy, które mają wejść w życie 16 kwietnia, dotyczyć będą m.in.:

  • środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • miejsc ogólnodostępnych, w tym dróg i placów, obiektów kultu religijnego, obiektów handlowych, placówek handlowych i targowisk;
  • szeroko rozumianych terenów zieleni m.in. parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także terenu plaż;
  • terenów leśnych, a w szczególności parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Obowiązek zdjęcia maseczki podczas legitymowania

W rozporządzeniu zastrzeżono, że w przypadku legitymowania osoby i w celu określenia jej tożsamości - osoba nosząca maseczkę lub przyłbicę może zostać poproszona o jej zdjęcie.

Maseczki domowej roboty

Z powodu dużego zapotrzebowania na maseczki medyczne i chirurgiczne w placówkach ochrony zdrowia, powinniśmy zrezygnować z ich zakupu i zostawić je medykom. Natomiast bardzo dobrym pomysłem jest samodzielne wykonanie maseczkek z dostępnych materiałów, które mamy w domu. Najlepiej w tym przypadku sprawdza się bawełna, którą z pewnością znajdziemy w składzie większości naszych podkoszulków czy pościeli. Między warstwami materiału można umieścić dodatkowo filtr, za który posłużą ściereczki z mikrofibry lub materiał z filtra od odkurzacza.

Alternatywne metody zakrycia twarzy

Warto pamietać, że wspomniany na początku obowiązek dotyczy zakrywania nosa i ust, a nie posiadania założonej na twarz maseczki. Jeśli nie mamy możliwości zakupu lub jej samodzielnego wykonania, możemy wychodząc z domu zakrywać twarz chustą, szalem czy kilkukrotnie złożoną apaszką. Nie należy natomiast korzystać z materiałowych kominów – w przypadku ich zdejmowania możliwe jest przeniesienie drobnoustrojów na powierzchnie twarzy czy dłoni. Po powrocie do domu należy pamiętać o wypraniu i dezynfekcji materiału, którym wcześniej zasłaniał twarz przed ponowym użyciem.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji