Objawy uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Jakie są objawy uzależnienia od alkoholu ?
DIAGNOZA STANU UZALEŻNIENIA

Zespół uzależnienia od alkoholu, zgodnie z ICD 10, należy definiować jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów osiowych, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc. Czy badany doświadczył:

1. Silnego, natrętnego wewnętrznego przymusu (potrzeby) spożywania alkoholu (uczucia głodu alkoholowego w połączeniu z obawą, że nie wytrzyma długo bez alkoholu).

TAK

NIE

2. Upośledzenie kontroli picia alkoholu – niemożność skutecznego decydowania o unikaniu rozpoczęcia picia , jego zakończeniu albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu.

TAK

NIE

3. Zmienionej tolerancji na alkohol: wzrost tolerancji -potrzeby przyjmowania coraz większych ilości alkoholu w celu uzyskania oczekiwanego efektu lub obniżonej tolerancji- tzn. mniejsze niż poprzednio dawki alkoholu wywołują oczekiwane efekty nietrzeźwości.

TAK

NIE

4. Objawów zespołu abstynencyjnego występujących po przerwaniu lub znaczącym zmniejszeniu ilości pitego alkoholu (niepokojów, lęków, drażliwości, dreszczy, drżenia kończyn, skurczy mięśni, pocenia się, nudności, wymioty, bezsenności, zaburzenia świadomości, majaczenia ...) i picie alkoholu w celu złagodzenia lub uniknięcia objawów zespołu abstynencyjnego.

TAK

NIE

5. Zaniedbywanie innych źródeł przyjemności lub zainteresowań z powodu picia alkoholu – koncentracja życia wokół picia alkoholu

TAK

NIE

6. Picie pomimo oczywistych dowodów szkód zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych itp.

TAK

NIE

 

Jakie są objawy współuzależnienia?
Istotą współuzależnienia jest tak silne i obsesyjne koncentrowanie się w myślach, uczuciach i zachowaniach na drugiej osobie — jej uzależnieniu, zachowaniach czy potrzebach — że prowadzi to do zaniedbywania własnych potrzeb, rozmywania własnej tożsamości i rezygnacji z kierowania własnym życiem. Współuzależnienie wyraża się w ciągłej kontroli drugiej osoby i próbach sterowania nią, podyktowanych wiarą, że działaniami zewnętrznymi można kontrolować czyjeś myśli i uczucia.

Jeżeli żyjesz w bezpośredniej bliskości osoby uzależnionej, możesz zobaczyć, które z poniższych stwierdzeń odnoszą się do Ciebie:
·         Nie potrafisz odróżnić własnych myśli i uczuć, od uczuc dziecka ( martwisz się i myślisz za dziecko)
·         Niemal cała twoja aktywność koncentruje się wokół osoby uzależnionej
·         Nie masz czasu na dbanie o siebie i swoje sprawy
·         Gdy coś się psuje, oskarżasz przede wszystkim siebie
·         Nie ufasz sobie ani swoim decyzjom
·         Uważasz że jesteś wartościowy jedynie wtedy gdy pomagasz innym lub się poświęcasz
·         Kłamiesz aby chronić tych których kochasz
·         Kontrolujesz , manipulujesz innymi, bo uważasz, że tylko w taki sposób możesz coś osiągnąć

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji