Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUW) jest miejscem leczenia osób uzależnionych od alkoholu i dorosłych członków ich rodzin. Zadania WOTUW określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 734). Należą do nich w szczególności:

 1. Udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu województwa małopolskiego.
 2. Monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa.
 3. Ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników.
 4. Opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego. 
 5. Udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 6. Prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych.
 7. Inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń.
 8. Inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych.
 9. Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.
Informacje na temat działalności WOTUW znajdują się na stronie www.wotuw.malopolska.pl

W skład Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przynależą następujące komórki lecznicze:
1.       Oddział Terapii Uzależnienionych od Alkoholu, w tym Osób z innymi dysfunkcjami (OTUA)
2.       Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych I (OLZA)
3.       Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Szczegółowe informacje na temat powyższych komórek leczniczych znajdują się na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie pod linkiem: http://www.babinski.pl 

znak zapytania WOTUW

 Jak można zapobiec uzależnieniu od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży?

Dzieci i młodzież sięgają po alkohol i inne substancje często ponieważ:
• robią to ich koledzy/koleżanki,
• daje im to poczucie przynależności do grupy,
• szukają nowych wrażeń, dodaje im to pewności siebie,
• szukają rozluźnienia,
• chcą się obronić przed problemami, chcą się poczuć niezależne i dorosłe.

Co wówczas zrobić?

 • wprowadź jasne zasady dotyczące zakazu środków psychoaktywnych tj. alkoholu i innych używek
 • porozmawiaj z dzieckiem o uzależnieniu oraz jego konsekwencjach; wyjaśnij mu, jakie są skutki sięgania po używki
 • zwróć uwagę na szczególne niebezpieczeństwo związane z wpływem środków psychoaktywnych na organizm młodego człowieka
 • zorientuj się, o jakich substancjach psychoaktywnych dziecko słyszało? Co o nich wie?
 • porozmawiaj z nim o środkach psychoaktywnych. Mów tylko o faktach. Nie koloryzuj
 • rozmawiaj z dzieckiem na temat różnych sposobów, w jakie może być skłaniane do sięgnięcia po alkohol i inne używki
 • porozmawiaj o jego kolegach/koleżankach, o potrzebie bycia akceptowanym w grupie i różnych sposobach zdobywania popularności. Które z nich są dobre? Które mogą być niebezpieczne dla zdrowia?
 • ćwicz z dzieckiem odmawianie, wspólnie znajdźcie sposoby skutecznego mówienia „nie” w sytuacjach namawiania na sięgnięcie po alkohol i inne środki psychoaktywne
 • zwróć uwagę na korzyści jakie mogą płynąć z odmawiania sięgnięcia po alkohol i inne środki psychoaktywne
 • daj przykład. Unikaj nadużywania alkoholu, leków i innych używek
 • zachęcaj dziecko do rozwijania własnych zainteresowań. Wspieraj je w poszukiwaniu własnego hobby.

Jak rozpoznać, że moje dziecko ma problem z piciem alkoholu lub innymi substancjami psychoaktywnymi ?
Pierwsze próby sięgania po środki psychoaktywne dziecko zwykle starannie ukrywa przed dorosłymi. Wszelkie niepokojące zmiany będzie Ci na pewno łatwiej zauważyć, jeśli masz z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sobą rozmawiacie.
Zwróć uwagę na zmiany w zachowaniu:
• Nagłe zmiany nastroju i aktywności
• Nadmierny apetyt lub brak apetytu
• Spadek zainteresowania ulubionymi zajęciami
• Pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami
• Izolowanie się od innych domowników, zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów
• Częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza
• Wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do sięgania po środki psychoaktywne
• Bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja
• Nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza na starszych od siebie
• Kłamstwa, drobne kradzieże, nagły przypływ gotówki
• Tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia
• Brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny

Pamiętaj jednak, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć inne przyczyny, takie jak kłopoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami i wiele innych, które należy traktować poważnie i starać się pomóc dziecku je rozwiązać.

Jakie są objawy uzależnienia od alkoholu ?

DIAGNOZA STANU UZALEŻNIENIA

 Zespół uzależnienia od alkoholu, zgodnie z ICD 10, należy definiować jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów osiowych, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc. Czy badany doświadczył:

 1. Silnego, natrętnego wewnętrznego przymusu (potrzeby) spożywania alkoholu (uczucia głodu alkoholowego
  w połączeniu z obawą, że nie wytrzyma długo bez alkoholu).

TAK

NIE

 1. Upośledzenie kontroli picia alkoholu – niemożność skutecznego decydowania o unikaniu rozpoczęcia picia , jego zakończeniu albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu.

TAK

NIE

 1. Zmienionej tolerancji na alkohol: wzrost tolerancji -potrzeby przyjmowania coraz większych ilości alkoholu w celu uzyskania oczekiwanego efektu lub obniżonej tolerancji- tzn. mniejsze niż poprzednio dawki alkoholu wywołują oczekiwane efekty nietrzeźwości.

TAK

NIE

 1. Objawów zespołu abstynencyjnego występujących po przerwaniu lub znaczącym zmniejszeniu ilości pitego alkoholu (niepokojów, lęków, drażliwości, dreszczy, drżenia kończyn, skurczy mięśni, pocenia się, nudności, wymioty, bezsenności, zaburzenia świadomości, majaczenia.....) i picie alkoholu w celu złagodzenia lub uniknięcia objawów zespołu abstynencyjnego.

TAK

NIE

 1. Zaniedbywanie innych źródeł przyjemności lub zainteresowań z powodu picia alkoholu – koncentracja życia wokół picia alkoholu

TAK

NIE

 1.   Picie pomimo oczywistych dowodów szkód zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych itp.

TAK

NIE

Jak prowadzić rozmowę ze swoim dzieckiem, które podejrzewamy o picie alkoholu lub używanie innych substancji psychoaktywnych?
Prowadzona rozmowa nie powinna być:
·         Kolejną awantura rodzinną
·         Oskarżaniem i pretensjami wobec dziecka
·         Moralizowaniem i dyskusją na temat przyczyn sięgania po alkohol i inne środki psychoaktywne
·         Ocenianiem funkcjonowania dziecka
·         Diagnozą uzależnienia
·         Upokarzaniem/ zawstydzaniem dziecka

Elementy prawidłowo przeprowadzonej rozmowy:
·         Rzeczowo mówimy o faktach i zachowaniu dziecka związanego z piciem alkoholu i/lub sięgania po inne środki psychoaktywne,
·         Konkretnie przytaczamy fakty bez zastosowania uogólnień,
·         Rozmowa jest prowadzona w atmosferze życzliwości, troski i miłości do dziecka.

Gdzie mogę szukać pomocy dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym?
Placówki ambulatoryjne na terenie Małopolski zajmujące się pomocą dla dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu:

Kraków
1. Szpital Uniwersytecki w Krakowie   
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży                                             
Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
ul. Śniadeckich 3, 31-531 Kraków                 
www.su.krakow.pl   
tel.  12/424-87-43

2. "PRO-VITA" NZOZ Kraków -  Śródmieście                                                                    
Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień                                                                                 
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień - Poradnia dla Dzieci i Młodzieży
ul. Estery 6, 31-056 Kraków              
www.provita.org.pl
tel./fax. 12/421-95-67

Gorlice
Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach
ul. Szpitalna 10a, 38-300 Gorlice      
www.ctu.gorlice.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax. 18/35-27-745

Nowy Sącz

Szpital w Krynicy Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)
Poradnia Terapii Uzależnień
ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz                                                             
www.szpital.krynica.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      
 tel./fax 18/44-20-287 lub 18/44-07-131
 
Oświęcim
NZOZ Centrum Psychoterapii "SOBRIETAS" 
Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
ul. Powstańców Śląskich 21, 32-600 Oświęcim                
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 33/44-46-716

Jakie są objawy współuzależnienia?
Istotą współuzależnienia jest tak silne i obsesyjne koncentrowanie się w myślach, uczuciach i zachowaniach na drugiej osobie — jej uzależnieniu, zachowaniach czy potrzebach — że prowadzi to do zaniedbywania własnych potrzeb, rozmywania własnej tożsamości i rezygnacji z kierowania własnym życiem. Współuzależnienie wyraża się w ciągłej kontroli drugiej osoby i próbach sterowania nią, podyktowanych wiarą, że działaniami zewnętrznymi można kontrolować czyjeś myśli i uczucia.

Jeżeli żyjesz w bezpośredniej bliskości osoby uzależnionej, możesz zobaczyć, które z poniższych stwierdzeń odnoszą się do Ciebie:
·         Nie potrafisz odróżnić własnych myśli i uczuć, od uczuc dziecka ( martwisz się i myślisz za dziecko)
·         Niemal cała twoja aktywność koncentruje się wokół osoby uzależnionej
·         Nie masz czasu na dbanie o siebie i swoje sprawy
·         Gdy coś się psuje, oskarżasz przede wszystkim siebie
·         Nie ufasz sobie ani swoim decyzjom
·         Uważasz że jesteś wartościowy jedynie wtedy gdy pomagasz innym lub się poświęcasz
·         Kłamiesz aby chronić tych których kochasz
·         Kontrolujesz , manipulujesz innymi, bo uważasz, że tylko w taki sposób możesz coś osiągnąć

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności