Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Konkurs ofert

Rozstrzygnięto konkurs ofert dot. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 roku

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję odnośnie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 r.

Do udziału w konkursie wpłynęły łącznie 24 oferty, w tym 18 z nich otrzyma wsparcie finansowe na łączną kwotę 600 000, 00 zł.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności