Rozstrzygnięto konkurs ofert dot. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w tym uzależnieniom behawioralnym w 2022 roku

Rozstrzygnięto konkurs ofert dot. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w tym uzależnieniom behawioralnym w 2022 roku

Rozstrzygnięto konkurs ofert dot. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2022 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 maja podjął uchwałę odnośnie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2022 r.

Do udziału w konkursie wpłynęły łącznie 24 oferty, w tym 13 z nich otrzyma wsparcie finansowe na łączną kwotę 800 000 zł.

Środki finansowe trafią do organizacji pozarządowych między innymi na działania edukacyjno - profilaktyczne mające na celu ograniczanie używania substancji psychoaktywnych takich jak alkohol, narkotyki nowe substancje psychoaktywne i przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju profilaktyki rodzinnej poprzez wzmocnienie kompetencji rodziców, opiekunów i wychowawców. Wsparcie otrzymają programy profilaktyki zintegrowanej jak i rówieśniczej opartej na działaniach liderów młodzieżowych. Ofertą pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej objęte zostaną dzieci z rodzin z problemem alkoholowych i ich rodziny. Dofinansowaniem objęte zostaną działania profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci z FASD. Nie zapomnieliśmy również o wsparciu kierowanym do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w postaci możliwości podjęcia terapii, rehabilitacji, postrehabilitacji i readaptacji społeczno-zawodowej. Dodatkowo będą także realizowane działania na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Dzięki udzielonym dotacjom w wielu miejscach Małopolski będą realizowane działania mające na celu profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji