Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego realizuje zadania na mocy Uchwały Nr 509/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Eksperta Wojewódzkiego do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Ekspert realizuje zadania wymienione w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj.:

1) zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;

2) prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;

3) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i narkomanii;

4) formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii;

5) gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii;

6) gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendów w używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Karolina Załęga

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Godziny urzędowania:

wtorek godz. 8.30 - 12.30

tel. (12) 652 42 02

Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju przy Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie,

ul. J. Babińskiego 29 (pierwszy budynek przy wjeździe na teren Szpitala)

Adres do korespondencji:

Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju przy Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

ul. J. Babińskiego 29

30-393 Kraków

 Znak zapytania Ekspert

Które substancje są najczęściej używane przez nastolatków?
Do najbardziej rozpowszechnionych substancji używanych przez młodzież należy alkohol oraz tytoń. Kolejną pod względem częstości używania substancją jest marihuana, następnie leki uspokajające bez przepisu lekarza, substancje wziewne oraz amfetamina. Część młodych osób eksperymentuje również z tzw. „dopalaczami”, a więc Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi, czyli substancjami, które nie są objęte kontrolą prawną i zawierają w swoim składzie środki psychoaktywne pochodzenia naturalnego, bądź syntetycznego.

Co to są „dopalacze”?
„Dopalacze”, a tak naprawdę Nowe Substancje Psychoaktywne są substancjami legalnymi, które przypominają swoim działaniem tradycyjne narkotyki - mogą działać podobnie jak marihuana, kokaina czy amfetamina, jednak ich używanie niesie ze sobą znacznie większe ryzyko pogorszenia się zdrowia. Destrukcyjnie wpływają na zdrowie psychiczne, powodując spektrum zaburzeń - od depresji do psychozy.
Młodzi ludzie sięgają po nie z racji dużej dostępności, niskich cen oraz skutecznych zabiegów marketingowych. Nowe substancje psychoaktywne sprzedawane są zazwyczaj w atrakcyjnych opakowaniach. Mogą być prezentowane jako suplementy diety, „środki naturalne” czy research chemicals - a więc jako środki, które były rzekomo poddawane wnikliwym badaniom naukowym.

Jak rozpoznać, czy dziecko bierze narkotyki?
Inne niż zazwyczaj zachowanie dziecka może być symptomem przeżywania przez niego problemów. Gdy staje się zamknięte w sobie, przygnębione, czy odwrotnie - agresywne, drażliwe, powinno to zwrócić naszą uwagę. Powyższe zachowania mogą być również naturalnym elementem okresu adolescencji, nie należy ich jednak bagatelizować, gdyż mogą wskazywać na znaczący problem, który wymaga podjęcia działań.

Naszą czujność powinny wzmóc również poniższe sygnały:
- zmiana grupy znajomych
- gorsze wyniki w nauce, utrata zainteresowań
- wagarowanie
- pogorszenie relacji z bliskimi.

Dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki?

Eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi staje się coraz częstszym elementem okresu dojrzewania. Dla młodych osób, szukających coraz to nowszych przeżyć narkotyki stanowią idealną okazję, aby je osiągnąć.
Dlaczego nastolatki biorą narkotyki?
- z ciekawości
- aby dopasować się do grupy znajomych
- by poczuć się lepiej
- aby eksperymentować

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności