Rozstrzygnięto konkurs ofert z obszaru profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

Zarząd przyznał dofinansowanie dla 11 zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom  na łączną kwotę 1 200 000 zł.

Zdjecie: Julia M Cameron/Pexels

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę odnośnie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w latach 2023-2024.

Do udziału w konkursie wpłynęło łącznie 19 ofert, w tym 11 z nich otrzyma wsparcie finansowe na łączną kwotę 1 200 000 zł, w tym 400 000 zł w 2023 r., 800 000 zł w 2024 r.

Środki finansowe trafią do organizacji pozarządowych między innymi na działania edukacyjno - profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów w obszarze problematyki związanej z uzależnieniami na podstawie programów rekomendowanych.

Dofinansowana zostanie  całodobowa bezpłatna infolinia profilaktyczno-informacyjna oraz poradnictwo specjalistyczne w poradni stacjonarnej. Nie zapomnieliśmy również o wsparciu kierowanym do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w postaci możliwości podjęcia terapii, rehabilitacji, postrehabilitacji i readaptacji społeczno-zawodowej. Dodatkowo będzie realizowana kampania edukacyjna online z obszaru uzależnień behawioralnych oraz wydane zostaną publikacje informacyjno-edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień.

Dzięki udzielonym dotacjom w wielu miejscach Małopolski będą realizowane działania mające na celu profilaktykę i  przeciwdziałanie uzależnieniom.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji