Jak zapobiegać uzależnieniom od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży?

Dzieci i młodzież sięgają po alkohol i inne substancje często ponieważ:
• robią to ich koledzy/koleżanki,
• daje im to poczucie przynależności do grupy,
• szukają nowych wrażeń, dodaje im to pewności siebie,
• szukają rozluźnienia,
• chcą się obronić przed problemami, chcą się poczuć niezależne i dorosłe.

Co wówczas zrobić?
 • wprowadź jasne zasady dotyczące zakazu środków psychoaktywnych tj. alkoholu i innych używek
 • porozmawiaj z dzieckiem o uzależnieniu oraz jego konsekwencjach; wyjaśnij mu, jakie są skutki sięgania po używki
 • zwróć uwagę na szczególne niebezpieczeństwo związane z wpływem środków psychoaktywnych na organizm młodego człowieka
 • zorientuj się, o jakich substancjach psychoaktywnych dziecko słyszało? Co o nich wie?
 • porozmawiaj z nim o środkach psychoaktywnych. Mów tylko o faktach. Nie koloryzuj
 • rozmawiaj z dzieckiem na temat różnych sposobów, w jakie może być skłaniane do sięgnięcia po alkohol i inne używki
 • porozmawiaj o jego kolegach/koleżankach, o potrzebie bycia akceptowanym w grupie i różnych sposobach zdobywania popularności. Które z nich są dobre? Które mogą być niebezpieczne dla zdrowia?
 • ćwicz z dzieckiem odmawianie, wspólnie znajdźcie sposoby skutecznego mówienia „nie” w sytuacjach namawiania na sięgnięcie po alkohol i inne środki psychoaktywne
 • zwróć uwagę na korzyści jakie mogą płynąć z odmawiania sięgnięcia po alkohol i inne środki psychoaktywne
 • daj przykład. Unikaj nadużywania alkoholu, leków i innych używek
 • zachęcaj dziecko do rozwijania własnych zainteresowań. Wspieraj je w poszukiwaniu własnego hobby.
Jak rozpoznać, że moje dziecko ma problem z piciem alkoholu lub innymi substancjami psychoaktywnymi ?
Pierwsze próby sięgania po środki psychoaktywne dziecko zwykle starannie ukrywa przed dorosłymi. Wszelkie niepokojące zmiany będzie Ci na pewno łatwiej zauważyć, jeśli masz z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sobą rozmawiacie.
Zwróć uwagę na zmiany w zachowaniu:
• Nagłe zmiany nastroju i aktywności
• Nadmierny apetyt lub brak apetytu
• Spadek zainteresowania ulubionymi zajęciami
• Pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami
• Izolowanie się od innych domowników, zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów
• Częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza
• Wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do sięgania po środki psychoaktywne
• Bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja
• Nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza na starszych od siebie
• Kłamstwa, drobne kradzieże, nagły przypływ gotówki
• Tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia
• Brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny
Pamiętaj jednak, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć inne przyczyny, takie jak kłopoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami i wiele innych, które należy traktować poważnie i starać się pomóc dziecku je rozwiązać.

Jak prowadzić rozmowę ze swoim dzieckiem, które podejrzewamy o picie alkoholu lub używanie innych substancji psychoaktywnych?
Prowadzona rozmowa nie powinna być:
·         Kolejną awantura rodzinną
·         Oskarżaniem i pretensjami wobec dziecka
·         Moralizowaniem i dyskusją na temat przyczyn sięgania po alkohol i inne środki psychoaktywne
·         Ocenianiem funkcjonowania dziecka
·         Diagnozą uzależnienia
·         Upokarzaniem/ zawstydzaniem dziecka

Elementy prawidłowo przeprowadzonej rozmowy:
·         Rzeczowo mówimy o faktach i zachowaniu dziecka związanego z piciem alkoholu i/lub sięgania po inne środki psychoaktywne,
·         Konkretnie przytaczamy fakty bez zastosowania uogólnień,
·         Rozmowa jest prowadzona w atmosferze życzliwości, troski i miłości do dziecka.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji