Dla kogo

Program przeznaczony jest dla dziewcząt z placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 9-18 lat oraz dla dziewcząt w wieku lat 13 z terenu powiatów współpracujących z gminami, które przystąpią do wspólnej realizacji Programu z Województwem Małopolskim.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji