Dla kogo

Szczepienia przeznaczone są dla dziewcząt z placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 9-18 lat oraz dla dziewcząt w wieku lat 13 z terenu powiatów współpracujących z gminami, które przystąpiły w 2023 roku do wspólnej realizacji zadania z Województwem Małopolskim.

Do wdrażania zadania w 2023 roku, w Małopolsce przystąpiły następujące powiaty i miasto na prawach powiatu:

  • Miasto Nowy Sącz
  • Powiat Gorlicki,
  • Powiat Myślenicki,
  • powiat Nowotarski,
  • Powiat Olkuski,
  • Powiat Tarnowski,
  • Powiat Wielicki.

Informacje na temat podmiotów leczniczych realizujących szczepienia ochronne w ramach zadania będą dostępne bezpośrednio w wymienionych powiatach / miastach na prawach powiatów po rozstrzygnięciu przez nie konkursów na wybór realizatorów szczepień.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji