Dla kogo

Szczepienia przeznaczone są dla dziewcząt z terenu powiatów współpracujących z gminami i miast na prawach powiatu, które przystąpiły w 2024 roku do wspólnej realizacji zadania z Województwem Małopolskim.

W 2024 roku, szczepienia przeciw HPV dotyczą wyłącznie osób, u których rozpoczęto szczepienie w ramach realizacji Zadania w 2023 roku ale nie otrzymały one wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego i wymagają zakończenia cyklu szczepień w 2024 roku zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego.

Do wdrażania zadania w 2024 roku, w Małopolsce przystąpiły następujące powiaty i miasto na prawach powiatu:

  • Miasto Nowy Sącz
  • Powiat Gorlicki,
  • Powiat Myślenicki,
  • Powiat Tarnowski,
  • Powiat Wielicki.

Informacje na temat podmiotów leczniczych realizujących szczepienia ochronne w ramach zadania będą dostępne bezpośrednio w wymienionych powiatach / mieście na prawach powiatu po rozstrzygnięciu przez nie konkursów na wybór realizatorów szczepień.

Szczepienia będą realizowane nieodpłatne w okresie trwania Zadania.

Liczba dawek oraz termin podania jest ustalany indywidualnie zgodnie z potrzebami (doszczepianie) w oparciu o Charakterystykę produktu leczniczego przez lekarza kwalifikującego w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych, wybranym w drodze konkursu przez powiat / miasto ma prawach powiatu.

Jednocześnie Województwo Małopolskie w ramach zadania, realizuje szczepienia dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 9-18 lat, u których rozpoczęto szczepienie w ramach realizacji Zadania w 2023 roku ale nie otrzymały one wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego i wymagają zakończenia cyklu szczepień w 2024 roku zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji