Kontakt

W 2024 roku zaplanowaliśmy kontynuację szczepień wyłącznie dla osób, u których rozpoczęto szczepienie w ramach realizacji Zadania w 2023 roku, wymagających dokończenia cyklu szczepień, które nie podlegają nieobowiązkowym i nieodpłatnym szczepieniom realizowanym od 2023 roku. Czytaj więcej.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji