Kontakt

W 2024 roku zaplanowaliśmy kontynuację szczepień wyłącznie dla osób, u których rozpoczęto szczepienie w ramach realizacji Zadania w 2023 roku, wymagających dokończenia cyklu szczepień, które nie podlegają nieobowiązkowym i nieodpłatnym szczepieniom realizowanym od 2023 roku. Czytaj więcej.

Realizatorami zadania z powiatów współpracujących z gminami / miast na prawach powiatu zostali:

  • Miasto Nowy Sącz

KRYMED Sp. z o.o.
miejsca wykonywania świadczeń: Nowy Sącz, ul. Lwowska 71, w piątki, soboty, niedziele według potrzeb / zgłoszeń osób chętnych do szczepienia,
nr tel. 573 860 153 lub 798 002 465 lub (18) 333 50 15;  od poniedziałku do piątku w  godz. 10.00 do 18.00

  • Powiat Gorlicki
  • Powiat Myślenicki
  • Powiat Tarnowski
  • Powiat Wielicki

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji