Realizatorzy konkursu ofert dot. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 roku

Rozstrzygnięto konkurs ofert dot. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 roku

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję odnośnie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 r. Do udziału w konkursie wpłynęły łącznie 24 oferty, w tym 18 z nich otrzyma wsparcie finansowe na łączną kwotę 600 000, 00 zł.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji