Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych

Bądź obecny w życiu swoich dzieci! - spot dla rodziców

Spot skierowany do rodziców ma uświadamiać, iż tylko dobra relacja z dzieckiem oparta na wzajemnym zaufaniu, które można zbudować dzięki rozmowom, zainteresowaniu sprawami dziecka, czy wspólnemu spędzaniu czasu – jest dla „najmłodszych” najlepszą profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych. W momencie zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, związanych z sięganiem po środki psychoaktywne, rodzic powinien na bieżąco reagować sięgając po profesjonalną pomoc ekspertów, dzięki której może zaradzić problemowej sytuacji. Obraz rodzica obecnego w życiu młodego człowieka to obraz osoby, która posiada w oczach dziecka autorytet.

 

Szukaj ciekawych zajęć - postaw na rozwój - spot dla młodzieży

Spot skierowany do młodzieży ma uświadamiać młodych Małopolan o konsekwencjach i niebezpieczeństwach związanych z używaniem środków psychoaktywnych, a jednocześnie ukazać wartość życia bez uzależnień poprzez m.in.: rozwój zainteresowań, odnalezienie nowych pasji, czy odkrycie swoich talentów. Ukazane scenki z życia nastolatków, tj. z zabawy na dyskotece, imprezie domowej czy w parku, pokazują możliwe zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, a jednocześnie pokazują, iż najlepsza zabawa to ta bez używek i ryzykownych zachowań.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji