Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Od listopada 2021 roku Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie realizuje kompleksowy program terapeutyczny skierowany do pacjentów z FASD a także do ich rodzin i opiekunów.

Zadanie pod nazwą „Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (ang. Fetal Alcohol Syndrome – FAS) oraz dla ich rodziców i opiekunów” jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności