Opieka psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży w ramach kontraktu z NFZ

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

W poradniach możliwe jest uzyskanie konsultacji z psychologiem dziecięcym lub psychoterapeutą dziecięcym  wymagane skierowanie od pediatry lub lekarza rodzinnego. W Poradniach Zdrowia Psychicznego umówisz się również na wizytę u psychiatry dziecięcego, do którego skierowanie nie jest wymagane.

Na terenie województwa małopolskiego 17 podmiotów udziela świadczeń w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Lista Poradni na terenie województwa małopolskiego – stan na 24.01.2022 r.
Aktualna lista Poradni udzielających świadczeń znajduje się na stronie Informator o umowach NFZ

 

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny)

W każdym powiecie funkcjonuje co najmniej jeden Ośrodek zapewniający pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną (niewymagającą diagnozy psychiatry i/lub leczenia farmakologicznego). Opiekę sprawują w nim co najmniej  jeden psycholog, terapeuta środowiskowy oraz dwóch psychoterapeutów. Do przyjęcia wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub pediatry.

Lista Ośrodków na terenie województwa małopolskiego – stan na 21.04.2022 r.
Aktualna lista Ośrodków funkcjonujących na terenie Polski znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Kraków – Południe

W 2021 roku powstało Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Kraków – Południe, które swoim działaniem obejmuje młodych mieszkańców z 3 krakowskich dzielnic Dębniki, Łagiewniki – Borek Fałęcki i Swoszowice otaczając opieką ponad tysiąc osób w wieku 7 do 21 lat oraz udzielając wielokierunkowego wsparcia ich rodzicom i opiekunkom, a także nauczycielom, wychowawcom czy animatorom działań adresowanych do młodzieży.

Po zgłoszeniu do Centrum pacjent jest umawiany wraz z rodzicami lub opiekunami na kilka (do 6) spotkań, z czego co najmniej jedno odbywa się w domu u pacjenta. Na podstawie rozmów opracowywany jest Indywidualny Program Zdrowienia. Obejmuje on skoordynowane działania w postaci psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, terapii środowiskowej, udziału w grupach terapeutycznych i podwórkowych. W uzasadnionych przypadkach umawiane są konsultacje lekarza specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży. Istnieje też możliwość uczestnictwa w zajęciach oddziału dziennego, a w szczególnych sytuacjach, gdy warunki domowe nie pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie i naukę, także możliwość pobytu w hostelu. Oddziaływania są skoordynowane i monitorowane przez Case Managera, a ich celem jest zbudowanie możliwie szerokiej sieci wsparcia dla dziecka i jego rodziny.

Centrum prowadzi obok działalności ambulatoryjnej (Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży) i leczenia w trybie dziennym (Dzienny Oddział Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży), także szeroko zakrojoną pracę środowiskową (z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami opiekuńczymi). Centrum prowadzi działania profilaktyczne i informacyjne adresowane do nauczycieli i rodziców oraz innych osób dorosłych kontaktujących się z dziećmi i młodzieżą  z trudnościami psychicznymi, któych celem jest wczesne wykrycie kryzysów emocjonalnych u dzieci i młodzieży i otoczenie ich opieką i wsparciem, na tym wczesnym etapie z udziałem rodziny, szkoły i ewentualnie środowisk (organizacje sportowe, kulturalne itp.), których dziecko czy młody człowiek uczestniczy, tak aby nie była konieczna hospitalizacja, a wsparcie przyniosło szybki efekt.

Centrum funkcjonuje przy Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków i jednostkami jej podległymi: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie.

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
ul. Józefa Babińskiego 29, Pawilon IV B
30-393 Kraków

Sekretariat Centrum – tel.: 12 652 45 00

Punkt Koordynacyjno-Zgłoszeniowy (prowadzony przez MOPS) – tel. kom.: 726 204 176
czynny od 8:00 do 20:00  

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji