Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
Odbyła się Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W dniu 10 grudnia br. odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, które miało miejsce w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie.

Podczas posiedzenia Rady, eksperci w obszarze uzależnień zapoznali uczestników z problemem FASD w Małopolsce oraz dostęp do Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im św. Ludwika w Krakowie, podjęto temat wpływu na zdrowie elektronicznych e-papierosów oraz zaprezentowana została broszura pn. „Zagrożenia związane z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych” wydana przez Stowarzyszenie MONAR Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, a zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom składająca się z przedstawicieli reprezentujących różne instytucje publiczne, stanowi organ opiniodawczo-doradczy w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych wojewódzkich programów w obszarze uzależnień. Spotkania stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych działań mających na celu poprawę sytuacji w regionie.

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności