Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na temat bezpiecznego korzystania z zasobów internetu. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach wieloletniej współpracy Województwa Małopolskiego z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, z którą od 2012 roku realizuje projekt edukacyjny pn. „Zagrożenia w sieci - profilaktyka, reagowanie”.

Szkolenie poprowadził podinsp. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który przedstawił najpowszechniej występujące cyberzagrożenia oraz sposoby reagowania, kiedy jesteśmy świadkami przemocy lub nadużyć w sieci. Uczestnicy zapoznali się z aktualnymi statystykami związanymi z cyberprzestępstwami w kraju i na Świecie, a także mieli możliwość obejrzenia wielu ciekawych materiałów edukacyjnych pokazujących zarówno cyberprzemoc i agresję elektroniczną jak i promujących właściwe zachowania w cyberprzestrzeni.

Korzystanie z internetu oferuje nam dzisiaj nieograniczone zasoby wiedzy, które można wykorzystywać w wielu obszarach życia, zarówno zawodowego jak i w czasie wolnym. Znajdują się w nim również treści, które mogą stwarzać zagrożenie, szczególnie niebezpieczne dla młodego pokolenia, wpływając negatywnie na jego prawidłowy rozwój. My – dorośli, nie zawsze mamy pełną świadomość z jakimi zagrożeniami, bądź tez problemami mogą mieć do czynienia dzieci spędzając coraz więcej czasu przed ekranem komputera czy smartfonu. Jednak najważniejsze, abyśmy nie demonizowali przestrzeni Internetu i jego zasobów skazując tym samym nasze dzieci na cyfrowe wykluczenie. Pamiętajmy, że Internet jest wspaniałym miejscem realizacji zajęć, zdobywania wiedzy, doświadczania, poznawania. Tylko niewielki jego obszar może stanowić zagrożenie, a mając świadomość i wiedzę możemy to zagrożenie zminimalizować. Najważniejsza jest edukacja i warto ją zacząć od nas samych.

Dyrektor Departamentu wita uczestników szkolenia

Otwarcie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa przez Panią Katarzynę Kosik- Gajewską - Z-cę Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM
zdjecie: UMWM

IMG 5365 edytowany

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
zdjęcie: UMWM 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji