Wydarzenia

Ruszył program profilaktyczny dla dzieci "Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie"

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie rozpoczął realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie". Program  kierowany jest do  dzieci z klas III szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów. Głównym celem jest dążenie do zbudowania motywacji u dziecka, wykreowanie postaw prozdrowotnych, zachęcenie do aktywności  fizycznej oraz wsparcie w leczeniu nadwagi i otyłości. 

W tym celu Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie realizuje dwa typy działań profilaktycznych: 

1. Panel I - realizowany w szkołach podstawowych i kierowany do uczniów klas III szkół podstawowych i ich rodziców. Obejmuje m.in. dodatkowe lekcje aktywności fizycznej, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i in.

2. Panel II - indywidualny program wsparcia dla dzieci zmagających się z nadwagą i otyłością, a także ich rodzin. Obejmuje indywidualne konsultacje ze specjalistami: dietetykiem, fizykoterapeutą oraz psychologiem i in.

 
Więcej szczegółów na temat paneli oraz formualarz zgłoszeniowy do udziału w Programie znajdą Państwo na stronie Szpitala.

Plakat promujący program dla dzieci na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji