Duża sala wykładowa. Kilkanaście osób siedzi na krzesłach i patrzy na wprost

Konferencja dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu województwa małopolskiego

W dniach 14 i 15 listopada 2022 r. Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii organizuje konferencję dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu województwa małopolskiego.

Celem konferencji jest podniesienie kompetencji osób realizujących zadania związane z problematyką uzależnień, zwłaszcza w kontekście nowych zadań samorządów gminnych realizowanych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Konferencja umożliwi zapoznanie się z wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom odnośnie zadań samorządów wynikających z ustaw kierunkowych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. W ramach konferencji zaplanowano również wykłady dotyczące profilaktyki uzależnień, uzależnień behawioralnych, substancji psychoaktywnych oraz prezentację programów profilaktycznych.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie: https://www.malopolska.pl/rejestracja-na-konferencje-dla-pelnomocnikow-gminnych-ds-uzaleznien  

Zgłoszenie należy przesłać do 2 listopada 2022 r.

Pobierz program konferencji.

 

Zdjecie: Pexels zrobiona przez Luis Quintero

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji