Przeciw uzależnieniom

W dniach 14-15 listopada odbyła się konferencja dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast z terenu Województwa Małopolskiego. Spotkanie jest organizowane corocznie przez Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Pani Katarzyna Kosik-Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziry, Równego Traktowania i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podczas otwarcia konferencji

Pani Katarzyna Kosik-Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
Źródło: UMWM

Celem konferencji było podniesienie kompetencji osób realizujących zadania związane z problematyką uzależnień, zwłaszcza w kontekście nowych zadań samorządów gminnych realizowanych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Konferencja umożliwiła zapoznanie się z wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom odnośnie zadań samorządów wynikających z ustaw kierunkowych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. W ramach konferencji zaprezentowano również wykłady dotyczące profilaktyki uzależnień, uzależnień behawioralnych, substancji psychoaktywnych oraz programów profilaktycznych.

Materiały edukacyjne prezentowane przez pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie

Materiały edukacyjne prezentowane przez pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie.
Źródło: UMWM

Konferencja stanowiła okazję do poszerzenia oraz uaktualnienia wiedzy w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych, a także umożliwiła zapoznanie się z konkretnymi i sprawdzonymi narzędziami w pracy profilaktycznej w postaci programów profilaktycznych.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania podczas wykładu inauguracyjnego. 
Źródło: UMWM

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji