Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Było to posiedzenie inauguracyjne nowej kadencji Rady na lata 2022-2026.

Podczas spotkania wicemarszałek Łukasz Smółka – Przewodniczący MałopolskiejRady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom przywitał wszystkich uczestników spotkania. Gratulacje skierował do Pani Profesor Barbary Bętkowskiej-Korpały, która został powołana przez Ministra Zdrowia na pierwszą Konsultant Krajową w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień.

Wicemarszałek Łukasz Smółka otwiera posiedzenie Rady

Wicemarszałek Łukasz Smółka otwiera posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
Zdjęcie: UMWM

Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom jest organem opiniodawczo – doradczym w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026. Rada jest również ważnym gremium w realizacji działań w obszarze uzależnień, a wiedza oraz doświadczenie Ekspertów stanowią cenne wsparcie dla działań w tym obszarze.

Wierzę, że współpracując jesteśmy w stanie skutecznie działać aby osiągnąć zaplanowane cele na najbliższe lata, bo jest to proces ciągły, który wymaga adaptacji do nieustannie zmieniających się tendencji w obszarze uzależnień – podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Na pierwszym planie członkowie Rady siedzący na sali sesyjnej

Na pierwszym planie członkowie Rady siedzący na sali sesyjnej
Zdjęcie: UMWM

Przed Radą obecnej kadencji stoi wyzwanie realizacji celów Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026 czyli realizacja celu nadrzędnego i celów operacyjnych Programu. Liczymy na to, że w gronie ekspertów wzmocnimy działania kształtujące prozdrowotny styl życia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym, związanych ze spożywaniem alkoholu, używaniem substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi – dodała Pani Katarzyna Kosik-Gajewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Podczas spotkania wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył Akty Powołania członkom Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom powołanym na podstawie Uchwały Nr 693/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2022 r.

Przy mównicy stoją od lewej: Pan Łukasz Smółka - Wicemarszałek WM, Pani Katarzyna Kosik-Gajewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia oraz Pani Barbara Bętkowska-Korpała - Konsultant Krajowa w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień.

Przy mównicy stoją od lewej: Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM, Pani Katarzyna Kosik-Gajewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia oraz Pani Barbara Bętkowska-Korpała – Konsultant Krajowa w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień.
Zdjęcie: UMWM

W trakcie spotkania przedstawione zostały zadania konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień i podjęte działania w tym obszarze, aktualne dane dotyczące przestępczości narkotykowej na terenie Małopolski, a także zaprezentowany został program „Żyj z sensem, czyli małopolski program logoprofilaktyczny" oraz raport z badań przeprowadzonych w ramach programu.

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji