Zapraszamy na webinarium pn.: Więzi rodzinne

W dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie online pn.: "WIĘZI RODZINNE”, którego adresatami są dorośli m.in.:  rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Chłopiec siedzi samotnie na dywanie przy choince. W ręce trzyma telefon.

Grafika: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Zapraszamy Państwa na kolejny webinar poświęcony odporności psychicznej i jej składowym. Święta coraz bliżej, dlatego chcielibyśmy porozmawiać o więziach rodzinnych. Podczas spotkania nasi specjaliści opowiedzą o znaczeniu więzi w rozwoju dzieci oraz dowiemy się jak kształtować i pielęgnować więź z dzieckiem.

Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań na czacie, na które na bieżąco odpowiedzą zaproszeni eksperci.

Link do wydarzenia - www.facebook.com/events 

Prelegenci

Spotkanie poprowadzą eksperci z zakresu psychologii dzieci i młodzieży:

Justyna Sagan

psycholożka,
psychoterapeutka pracująca w nurcie Terapii Dialektyczno-Behawioralnej,
trener umiejętności psychospołecznych,
pracuje z młodzieżą i rodzicami w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Katarzyna Nowak

psycholożka,
posiada duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidulanych i grupowych z dziećmi i dorosłymi,
pracuje w Poradni dla dzieci z autyzmem oraz pacjentami Psychiatrycznego Oddziału Dziennego w Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze

Ty decydujesz jak reagujesz 

Webinarium odbędzie się w ramach projektu „Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim w roku szkolnym 2022/2023, którego realizatorem jest Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

W roku szkolnym 2022/2023 działaniami profilaktycznymi zostało objętych osiem szkół podstawowych z Krakowa oraz powiatów bocheńskiego, myślenickiego i wielickiego. W szkołach realizowany jest cykl warsztatów dla uczniów oraz ich nauczycieli, a także spotkania dla rodziców i opiekunów uczniów. Warsztaty mają na celu wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród nich. Zadanie jest finansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji o zadaniu na stronie www.tydecydujesz.babinski.pl oraz www.profilaktykawmalopolsce.pl zakładka "zdrowie psychiczne".

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji