Ciekawe artykuły

Czy można odziedziczyć depresję?

Depresja jest zaburzeniem, którego geneza nadal jest przedmiotem wielu badań naukowych. Od lat stosuje się przyjęty powszechnie podział na depresję endogenną, spowodowaną zaburzeniami o charakterze biologicznym oraz egzogenną, będącą rezultatem zmiennych psychologiczno-społecznych.

Wpływ depresji rodziców na funkcjonowanie dzieci

Depresja jest chorobą, która powoduje cierpienie pacjenta, utrudnia jego funkcjonowanie w wielu sferach życia. Należy podkreślić, że dotyka ona nie tylko samej jednostki, ale całego systemu, w którym funkcjonuje. Sposób myślenia i funkcjonowania osoby chorej nie pozostaje także obojętny dla jej dzieci, kładąc cień na różne aspekty ich rozwoju.

Świadoma terapia - jak wybrać tę właściwą?

Historia leczenia zaburzeń psychicznych sięga wielu lat wstecz, podczas których oferta oddziaływań terapeutycznych wciąż ulegała modyfikacji i wzbogaceniu. Na rynku usług terapeutycznych istnieje wiele osób specjalizujących się w leczeniu określonych zaburzeń, stosujących odmienne metody leczenia.

Jak przeżyć utratę?

Chociaż trajektorie życia każdego człowieka przebiegają inaczej, każdy z nich niewątpliwie prędzej czy później doświadcza śmierci bliskiej osoby. Jak każda utrata, sytuacja ta wymaga od nas zmobilizowania własnych zasobów w obliczu kryzysu.

Depresja w jesieni życia

Kliniczna depresja często występuje w okresie późnej dorosłości. Nie oznacza to jednak, że jest ona normalnym dla tego czasu zjawiskiem. Z powodu niejasności związanych z rozróżnianiem objawów zaburzeń pojawiających się u osób starszych, często symptomy depresyjne nie zostają rozpoznane, a, jak pokazują badania, jedynie około 10% osób uzyskuje profesjonalną pomoc.

Depresja przyszłej mamy

Chociaż nie ma wątpliwości co do faktu występowania depresji poporodowej, okazuje się, że pewna jej forma może dotknąć kobiety w okresie ciąży. Od kobiet spodziewających się dziecka oczekuje się manifestowania uczuć radości i ekscytacji.

Depresja a uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest zespołem objawów, które częściowo mogą przypominać zaburzenie depresyjne. Nie ulega obecnie wątpliwości, że osoby nadużywające alkoholu są bardziej podatne na występowanie objawów depresyjnych. Zależność przebiega dwustronnie, co oznacza, że osoby cierpiące na depresję częściej, w porównaniu do ogółu populacji, poszukują ukojenia problemów w alkoholu.

Depresja a otyłość

Najnowsze statystyki pokazują, że niemal co drugi mieszkaniec naszego kraju zmaga się z otyłością. Na przestrzeni lat rośnie liczba osób z nadwagą, czyniąc kwestię niewłaściwej masy ciała problemem o charakterze społecznym.  Problemy z utrzymywaniem prawidłowej masy ciała mogą powodować szereg konsekwencji psychologicznych, takich jak obniżona samoocena, izolacja społeczna czy poczucie bezradności.

Czy depresja trwa wiecznie?

Osoby chorujące na depresję często miewają wrażenie, że choroba pozostanie z nimi na zawsze, że nie będą w stanie się od niej uwolnić. Poczucie przygnębienia, koncentracja na porażkach i brak wiary we własne możliwości nie sprzyjają tworzeniu pozytywnej wizji przyszłości. Ponadto, perspektywa długoterminowego leczenia oddala realne myśli o wyzdrowieniu. Zawsze należy jednak pamiętać co jest jego celem.

Depresja wśród młodzieży

Adolescencja jest okresem burzliwych przemian we wszystkich sferach rozwoju jednostki, w tym w rozwoju poznawczym, a także w obszarze kształtowania osobowości. Rozwój intelektualny powoduje wzrost zdolności do bardziej adekwatnego spostrzegania samego siebie. Młodzi ludzie porównują swoje kompetencje z kompetencjami rówieśników, a dzięki informacjom zwrotnym z otoczenia nabywają wiedzę na temat swoich zdolności i osiągnięć.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji