Konferencja online „Jak chronić dzieci i młodzież w tym wyjątkowo trudnym czasie? Depresja i uzależnienia – porozmawiajmy o tym"

W dniu 24 maja 2022 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie organizują konferencję online dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu województwa małopolskiego.

Celem konferencji jest podniesienie kompetencji w zakresie problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz depresji.

Konferencja skierowana jest szczególnie do wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych.

W ramach konferencji zaplanowano wykłady:

- Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży aktualnym wyzwaniem - jak mądrze wprowadzać

oddziaływania profilaktyczne?

- Uzależnienia - jak chronić przed nimi dzieci i młodzież?,

- Granica pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym - czyli uzależnienie od internetu,

- Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych w środowisku szkolnym.

Do pobrania szczegółowy Program konferencji oraz Karta zgłoszenia.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji