Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii – maj 2022

Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii – maj 2022

 W dniu 10 maja 2022 roku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbyło się kolejne Spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. Są to cykliczne spotkania przedstawicieli instytucji z regionu Małopolski, które zajmują się różnymi aspektami w obszarze szeroko pojętego rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z najnowszymi informacjami z zakresu używania środków psychoaktywnych w tym m.in. z najnowszymi statystykami Wydziału Prewencji KWP w Krakowie dotyczącymi ilości i wartości narkotyków zabezpieczonych przez Małopolską Policję w ostatnich latach czy też liczbą kierowców zatrzymanych pod wpływem substancji psychoaktywnych innych niż alkohol oraz działaniami w jakie zaangażowani są pracownicy Wydziału Prewencji w ramach profilaktyki uzależnień.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznać się z ofertą Krakowskiego Instytutu Logoterapii, działającego w oparciu o logoterapię - metodę psychoterapii, której celem jest leczenie poprzez pomoc w odnalezieniu sensu życia, stanowiącego najsilniejszy rodzaj motywacji.

W ramach wymiany doświadczeń przedstawiciele Instytucji zrzeszonych w Platformie zaprezentowali realizowane w bieżącym roku działania z obszaru profilaktyki i edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie problematyki związanej z uzależnieniami oraz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, zaplanowane w oparciu o potrzeby i możliwości wynikające z bieżącej sytuacji.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji