Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy 800 11 08 11

Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy

W pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy zaangażowanych jest wiele instytucji działających zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym. Jedną z takich instytucji jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i ich bliskich.

Do dyspozycji osób chcących skorzystać z pomocy są dwa numery:

- 800 11 08 11 (bezpłatny) oraz

- 22 290 70 00 (płatny według taryfy operatora).

Rozmowy są prowadzone zarówno w języku ukraińskim, jak i rosyjskim. Osoby dyżurujące w Telefonie Zaufania mają doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej, w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. Służą również wsparciem osobom, które z powodu wojny znalazły się w Polsce i mają potrzebę porozmawiania oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami, przeżyciami.

Telefon czynny jest codziennie w godzinach 16.00-21.00.

Źródło: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 

Źródło: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji