Szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych

W dniu 7 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (skr. UMWM) odbyło się szkolenie z zakresu rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Małopolskiego.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów leczniczych, które realizują programy profilaktyczne finansowane przez Województwo Małopolskie. Uczestników szkolenia przywitała Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM – Pani Katarzyna Kosik-Gajewska, która nakreśliła cel spotkania oraz przedstawiła pracowników zespołu ds. profilaktyki i promocji zdrowia w Departamencie, którzy na co dzień zajmują się m.in.: rozliczaniem sprawozdań z realizacji programów profilaktycznych.

W ramach szkolenia poruszono kwestie poprawności składanych sprawozdań z realizacji programów profilaktycznych, weryfikacji składanych sprawozdań i uzupełnień, zobowiązań wynikających z realizacji umowy oraz najczęstszych nieprawidłowości występujących w składanych sprawozdaniach.

Województwo Małopolskie od wielu lat realizuje programy polityki zdrowotnej ukierunkowane na zapobieganie i wykrywanie problemów zdrowotnych mających podstawowe znaczenie dla jakości zdrowia i życia mieszkańców Małopolski. Programy profilaktyczne finansowane przez Województwo  przyczyniają się do kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz zapobiegania i wykrywania schorzeń między innymi w obszarze: chorób układu krążenia, nadwagi i otyłości, chorób zakaźnych.

Na pierwszym planie kobieta przemawia obok niej druga kobieta siedzi patrząc w laptop. W tle wyświetlana prezentacja multimedialna

Pani Katarzyna  Kosik-Gajewska - Zastępca Dyrektora Departmentu rozpoczęła szkolenie
zdjęcie: UMWM

Sala szkoleniowa. Przy stole siedzi kilkanaście osób. Wszyscy patrzą w kierunku wyświetlanej prezenatcjiW szkoleniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów leczniczych, które realizują programy profilaktyczne finansowane ze środków WM
zdjęcie: UMWM

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji