Kolejne spotkanie w sprawie pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego

W poniedziałek 11 lipca 2022 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie w sprawie pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego zorganizowane przez Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Dominika Studnicka – Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM, dr n. med. Anna Depukat – Kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz przedstawiciele podmiotów leczniczych zaangażowanych w realizację pilotażu w regionie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele podmiotów leczniczych zaangażowanych w realizację pilotażu w regionie.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dominika Studnicka - Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM
zdjęcie: UMWM
 

W czasie spotkania poruszono kwestie wymagań dotyczących przystąpienia do pilotażu, kontraktowania świadczeń w ramach NFZ, organizacji pracy CZP, migracji pacjentów między Centrami, współpracy podmiotów znajdujących się na terenie objętym CZP oraz planu lokalizacji centrów na obszarach województwa, gdzie jeszcze ich nie uruchomiono.

Podstawowym założeniem systemowym pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego jest przeniesienie ciężaru opieki psychiatrycznej z leczenia szpitalnego do środowiska lokalnego. Centrum zapewnia kompleksową psychiatryczną opiekę zdrowotną osobom dorosłym zamieszkałym na określonym obszarze terytorialnym, zarówno w formie ambulatoryjnej, domowej jaki i w oddziale dziennym psychiatrycznym. Świadczenia opieki psychiatrycznej realizowane w ramach CZP są finansowane ze środków NFZ.

Program pilotażowy rozpoczął się 1 lipca 2018 roku. Od tego czasu w województwie małopolskim powstało 7 Centrów – na terenie Krakowa-Śródmieścia (dzielnice I-III), Miasta Tarnowa, powiatu gorlickiego, powiatu myślenickiego i gmin Skawina, Mogilany i Świątniki Górne, powiatu wielickiego, chrzanowskiego i Krakowa-Podgórza (dzielnice VIII-XIII). W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych 3 CZP na terenie powiatu oświęcimskiego, powiatów wadowickiego i suskiego oraz Krakowa-Nowej Huty (dzielnice XIV-XVIII). Docelowo w województwie małopolskim powstanie w sumie 20 Centrów, które zabezpieczą potrzeby mieszkańców.

Kolejne spotkanie w sprawie CZP 2

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele podmiotów leczniczych zaangażowanych w realizację pilotażu w regionie.
zdjęcie: UMWM

Spotkanie stanowiło kolejną już okazję do wymiany doświadczeń jakie wynikają z wdrażania reformy w dziedzinie opieki psychiatrycznej. Owocna dyskusja w gronie specjalistów zaangażowanych w rozwój systemu opieki psychiatrycznej, przybliża nas do przyjęcia planu lokalizacji Centrów Zdrowia Psychicznego w Małopolsce. Należy zaznaczyć, że nasze województwo znajduje się w gronie najbardziej zaawansowanych w zakresie wprowadzania rozwiązań służących zapewnieniu kompleksowej opieki nad pacjentem będącym w różnych fazach procesu chorobowego i okresu zdrowienia w obszarze zdrowia psychicznego.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji